บริการพิเศษเพิ่มเติม

เมื่อคุณใช้บริการตรวจดีเอ็นเอ มีบริการพิเศษเพิ่มเติมที่คุณสามารถเลือกใช้ได้ ไม่ว่าในกรณีที่คุณต้องการผลตรวจอย่างเร่งด่วน ต้องการให้เราไปเก็บตัวอย่างให้ที่บ้าน หรือต้องการจะเพิ่มจำนวนคนเข้ามาในการตรวจ ฯลฯ

ส่งอีเมลถึงเราที่ [email protected] พื่อให้เราทราบรายละเอียดความต้องการของคุณ เพื่อเราจะให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้น

บริการนอกสถานที่ (15-35 กม.)

บริการนอกสถานที่ (15-35 กม.)

บริการพิเศษเพิ่มเติม

รายละเอียด เลือกบริการนี้เมื่อคุณต้องการให้เจ้าหน้าที่ของ พีทีซี ไปให้บริการแก่คุณที่บ้าน/โรงแรม/โรงพยาบาล ซึ่งอยู่ไม่เกิน 15-35 กม. จากถนนเอกมัย (ซอยสุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ )
ราคา 1,000 บาท

รายละเอียด

ถ้าคุณไม่สามารถไปที่ศูนย์เก็บตัวอย่างของเราได้ หรือจำเป็นต้องให้มีการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอของเด็กแรกเกิด เราจะสามารถเดินทางไปพบคุณได้ทั้งที่บ้าน โรงแรม หรือโรงพยาบาล โดยการให้บริการนอกสถานที่นี้ขึ้นกับสถานที่ซึ่งคุณอยู่ และความสะดวกของคุณและของเจ้าหน้าที่ของเรา

โปรดติดต่อเราก่อนจะเลือกใช้บริการนี้ เพื่อนัดหมายเวลาที่เราสามารถให้บริการแก่คุณได้

หากคุณไม่ได้อยู่ในระยะไม่เกิน 15-35 กม. จากถนนเอกมัย (ซอยสุขุมวิท 63) กรุงเทพฯ คุณสามารถเลือกใช้บริการนอกสถานที่แบบอื่น ๆ ได้ดังนี้