นโยบายความเป็นส่วนตัว

การปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณคือหน้าที่ของเรา

เราเก็บข้อมูลจากคุณเท่าที่จำเป็นเพียงเพื่อที่จะสามารถให้บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่คุณได้เท่านั้น ซึ่งนโยบายนี้รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณ โดยถือว่าการเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณคือการให้สิทธิ์แก่เราที่จะขอข้อมูลเหล่านั้นได้

ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ

เราจะเก็บข้อมูลที่คุณได้ให้แก่เราโดยขึ้นกับบริการการตรวจที่คุณต้องการ โดยจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ รวมถึงประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์   นอกจากนี้อาจต้องเก็บข้อมูลอื่น ๆ อีกในระหว่างกระบวนการให้บริการตามที่ระบุในเว็บไซต์

การใช้ข้อมูล

วัตถุประสงค์แรก ๆ ของการใช้ข้อมูลที่จัดเก็บคือเพื่อดำเนินการตามที่คุณร้องขอขณะเข้าใช้งานเว็บไซต์   ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บในสหราชอาณาจักรจะถูกเก็บไว้ตามความในพระราชบัญญัติการปกป้องข้อมูล มีการจัดการป้องกันตามสมควรเพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ ซึ่งกระบวนการป้องกันนี้อาจจำเป็นต้องขอให้คุณแสดงข้อมูลเพื่อใช้ยืนยันตัวบุคคลเมื่อคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ของคุณ

คุกกี้

เบราเซอร์อินเตอร์เน็ตของคุณจะมีการสร้างโปรแกรมชนิดหนึ่งเรียกว่า “คุกกี้” ขึ้นมาเพื่อเก็บไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่บรรจุข้อมูลต่าง ๆ ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ ซึ่งเราได้ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของเรา   โดยคุณสามารถป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณยอมรับคุกกี้ได้ แต่การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

การเปิดเผยข้อมูล

เราไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับคุณในเว็บไซต์นี้ให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่คุณจะอนุญาตโดยทำเครื่องหมายในเอกสารยินยอม   เราอาจใช้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณและให้ข่าวสารคุณเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา และคุณมีสิทธิ์ที่จะถอนอีเมลของคุณออกจากรายชื่อผู้ติดต่อของเราได้   ทั้งนี้ หากเราจะเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ของคุณบนเว็บไซต์นี้ให้แก่บุคคลที่สามในอนาคต เราจะทำก็ต่อเมื่อได้รับการยินยอมจากคุณเท่านั้น

เราอาจเผยแพร่ข้อมูลทั่ว ๆ ไปแต่บุคคลที่สามได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์หรือลงทะเบียนกับเรา แต่เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลซึ่งทำให้ทราบถึงตัวผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์แต่ละคน
ทั้งนี้ เว็บไซต์เพื่อการค้าอื่น ๆ อาจทำงานร่วมกับบุคคลที่สามเพื่อให้จัดส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการโฆษณาให้กับเว็บไซต์ทางการค้าโดยใช้ข้อมูลในคุกกี้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งโดยไม่ระบุชื่อเพื่อประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่น ๆ จะทำให้พวกเขาทราบถึงสิ่งที่คุณสนใจ และจะได้ทำให้โฆษณาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสนใจเป็นที่พบเห็นสำหรับคุณ   หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาตามพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์และวิธีปิดกั้นการส่งข้อมูลดังกล่าว โปรดอ่านได้จาก youronlinechoices.com/opt-out

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะถูกแสดงไว้ในหน้านี้ และให้มีผลทดแทนนโยบายปัจจุบันนี้โดยปริยาย โดยเราจะกระทำการตามสมควรเพื่อให้คุณรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา   อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัย เราแนะนำให้คุณอ่านหน้านี้ทุกครั้งที่เข้าใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายต่าง ๆ ยังเป็นที่รับทราบสำหรับคุณ

ติดต่อเรา

ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือถ้าคุณอยากทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลอะไรจากคุณบ้าง คุณสามารถแจ้งเพื่อให้เราแก้ไขนโยบายซึ่งไม่ถูกต้องได้ หรือแจ้งให้เรานำข้อมูลของคุณออกจากรายการข้อมูลในการดูแลของเราก็ได้