การตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดามารดา


สำหรับระบุตัวพ่อ และ/หรือ แม่ของเด็กว่าเป็นใคร ไม่ว่าจะเพื่อความสบายใจส่วนตัว เพื่อนำผลไปใช้ทางกฎหมาย เพื่ออ้างสิทธิ์ในมรดก ใส่ชื่อในสูติบัตร ยื่นเรื่องขอมีบัตรประชาชน ฯลฯ นี่คือคำถามสำคัญที่เราสามารถช่วยหาคำตอบได้ด้วยกระบวนการที่เป็นความลับ

ส่งอีเมลถึงเราที่ thailand@ptclabs.com เพื่อให้เราทราบรายละเอียดความต้องการของคุณ เรายินดีที่จะให้คำแนะนำแก่คุณโดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้น

การตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาของทารกในครรภ์โดยใช้ตัวอย่างเลือดตรวจหาบุคคลที่เป็นพ่อของเด็กที่ยังอยู่ในครรภ์โดยตรวจจากตัวอย่างเลือด

สำหรับใช้ทางกฎหมาย หรือเพื่อความสบายใจ
ระยะเวลาดำเนินการ14 วันทำการ
ความถูกต้องแม่นยำอย่างน้อย 99.9%
รายละเอียดการตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาของทารกในครรภ์ โดยใช้เพียงตัวอย่างเลือดจากผู้ซึ่งอาจเป็นพ่อ และตัวอย่างเลือดจากแม่ โดยคุณแม่จะตรวจได้เมื่อมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 10 สัปดาห์ขึ้นไป  โดยเป็นการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาสำหรับทารกในครรภ์ที่ไม่มีความเสี่ยงใด ๆ ทั้งสิ้น   การตรวจทำได้โดยวิเคราะห์ดีเอ็นเอของทารก (Cell-free free-floating fetal DNA หรือ cffDNA) ที่อยู่ในกระแสเลือดของผู้เป็นแม่ โดยใช้กระบวนการ Next Generation Sequencing technology โดยวิธีนี้สามารถตรวจวิเคราะห์ตำแหน่งต่าง ๆ ที่แตกต่างกันบนลำดับดีเอ็นของของทั้งผู้ที่อาจเป็นพ่อและแม่ รวมทั้งทารกได้มากกว่า 13,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นค่าในเชิงชีวสถิติที่มากพอสำหรับผลตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาของทารกในครรภ์ ที่มีอัตราความแม่นยำมากกว่า 99.99%.
ราคา36,900 บาท

การตรวจดีเอ็นเอเพื่อนำผลไปใช้ทางกฎหมาย

ในการตรวจดีเอ็นเอที่จะนำผลไปใช้ทางกฎหมายนั้น จะต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดดังนี้
 1. ตัวอย่างดีเอ็นเอต้องถูกเก็บโดยบุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับการตรวจ ซึ่งได้รับการรับรองให้เก็บตัวอย่างได้
  • ผู้เก็บตัวอย่างดังกล่าวต้องสามารถให้การในชั้นศาลได้ว่าตนได้เก็บตัวอย่างอย่างถูกต้อง
 2. ตัวอย่างดีเอ็นเอต้องอยู่ในกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่ตรวจสอบได้อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การเก็บตัวอย่างไปจนถึงเวลาที่ตัวอย่างถูกส่งไปถึงห้องปฏิบัติการ
  • จำเป็นอย่างยิ่งที่ตัวอย่างต้องไม่ถูกทิ้งไว้กับผู้เข้ารับการตรวจเพียงลำพัง
 3. ผู้เข้ารับการตรวจบุคคลต้องได้รับการยืนยันตัวบุคคล
  • เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นมาสวมรอยให้ตัวอย่างแทน เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผู้มาให้ตัวอย่างคือบุคคลที่เขาอ้างว่าเป็นจริง ๆ
  • จำเป็นต้องแสดงเอกสารยืนยันตัว เช่นบัตรประชาชน, รูปถ่าย, ลายพิมพ์นิ้วมือ, รายละเอียดในการติดต่อ ฯลฯ
 • ไม่ต่างกัน วิธีการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอของการตรวจแบบที่ใช้ได้ในทางกฎหมาย (มีกระบวนการครอบครองวัตถุพยานฯ) กับการตรวจเพื่อความสบายใจนั้นเหมือนกันทุกประการ เหมือนกันทุกขั้นตอน และรับรองความถูกต้องแม่นยำอย่างน้อย 99.99% เหมือนกัน และผลตรวจที่ได้ก็ผ่านการรับรองเอกสารเหมือนกัน
 • ข้อแตกต่างเพียงประการเดียวคือ ตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจแบบที่ใช้ได้ในทางกฎหมายจะต้องถูกเก็บโดยบุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับการตรวจ ซึ่งได้รับการรับรองให้เก็บตัวอย่างได้ และต้องจัดการตัวอย่างให้อยู่ในกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ต้องมีการยืนยันตัวบุคคลผู้รับการตรวจด้วยเอกสารประจำตัวต่าง ๆ ด้วย
 • สำหรับการตรวจเพื่อความสบายใจ คุณสามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตัวเองแล้วส่งมาให้เราตรวจ แต่การตรวจแบบนี้จะไม่สามารถนำผลไปใช้ประกอบการตรวจคนเข้าเมือง หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ทางกฎหมายได้ เพราะไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดทั้ง 3 ข้อข้างต้น
เมื่อมาให้เราทำการเก็บตัวอย่าง โปรดนำเอกสารเหล่านี้มาด้วย:
 • บัตรประชาชน
 • สูติบัตรของเด็ก
โดยในระหว่างการนัดหมายเพื่อเก็บตัวอย่าง เราจะ:
 • ทำสำเนาบัตรประชาชน / สูติบัตรของเด็ก
 • เก็บลายพิมพ์นิ้วมือ (หากเป็นเด็กทารก จะใช้วิธีเก็บลายพิมพ์ฝ่าเท้า) ของทุกคนที่เข้ารับการตรวจ
 • ถ่ายภาพหมู่ของทุกคนที่เข้ารับการตรวจ
 • ให้คุณกรอกเอกสารยินยอม และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น
ถ้าคุณจะใช้ผลตรวจต่อหน่วยงานในประเทศไทย คุณต้องยื่นขอรับรองผลตรวจอย่างเป็นทางการ แต่คุณจะยื่นเมื่อไรก็ได้หลังจากที่คุณทราบผลตรวจแล้ว
 • เราเป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการจากต่างประเทศเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถออกผลตรวจซึ่งเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย รวมทั้งเป็นที่ยอมรับในนานาชาติด้วย
 • ถ้าคุณใช้บริการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาที่โรงพยาบาลตำรวจ คุณไม่จำเป็นต้องขอรับรองอย่างเป็นทางการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4 เดือน กว่าที่โรงพยาบาลตำรวจจะตรวจตัวอย่างของคุณเสร็จสิ้นและออกผลตรวจให้คุณได้ และผลตรวจนั้นก็ไม่สามารถใช้ได้ในต่างประเทศด้วย ทั้งใน ยังไม่มีห้องปฏิบัติการด้านดีเอ็นเอแห่งใดในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กร AABB

บริการพิเศษเพิ่มเติม

 
บริการเพิ่มจำนวนคนในการตรวจ

ค่าบริการที่เราเรียกเก็บสำหรับการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาโดยใช้ตัวอย่างเลือดนั้นครอบคลุมการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดของแม่และผู้ที่อาจเป็นพ่อ รวมทั้งดีเอ็นเอของทารกที่อยู่ในเลือดของผู้เป็นแม่ การเพิ่มจำนวนคนเข้ามาร่วมในการตรวจจะทำให้ต้องสร้างผลตรวจวิเคราะห์ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งโดยเฉพาะ

- อ่านต่อ
 
บริการเก็บตัวอย่างเพื่อให้มีผลทางกฎหมาย

ถ้าคุณคิดว่ามีโอกาสที่จะนำผลตรวจไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ทางกฎหมายในอนาคต คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับกระบวนการเก็บตัวอย่าง

- อ่านต่อ
Top