การตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดามารดา

เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการออกผลตรวจดีเอ็นเอเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการรับรองความเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา เราสามารถจัดการให้มีการตรวจดีเอ็นเอได้ ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ในทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งผลตรวจที่ได้สามารถนำไปใช้ยื่นต่อสถานทูตของหลาย ๆ ประเทศได้ เนื่องจากได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ

ส่งอีเมลถึงเราที่ thailand@ptclabs.com เพื่อให้เราทราบรายละเอียดความต้องการของคุณ เรายินดีที่จะให้คำแนะนำแก่คุณโดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้น

การตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดา

ตรวจหาบุคคลที่เป็นพ่อของเด็กหนึ่งคนหรือหลายคน

สำหรับ ใช้ทางกฎหมาย หรือเพื่อความสบายใจ
ระยะเวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ
ความถูกต้องแม่นยำ อย่างน้อย 99.99%
รายละเอียด การตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดา คือการหาว่าใครคือผู้เป็นบิดาในทางพันธุกรรมของเด็ก ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาจะอาศัยตัวอย่างดีเอ็นเอจากผู้เป็นแม่ (ถ้ามี) เด็ก และผู้ที่อาจเป็นพ่อ โดยเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีใช้ก้านไม้พันสำลีกวาดในกระพุ้งแก้มของผู้รับการตรวจ โดย พาเทอนิตี้ เทสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จะตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของคุณจนกว่าจะได้ค่าดัชนีความเป็นบิดา (Paternity Index: PI) อย่างน้อยต่อประชากร 10,000 คน หรือ 99.99% ทั้งสำหรับการตรวจแบบเพื่อความสบายใจ (เก็บตัวอย่างเองที่บ้าน) และการตรวจแบบที่นำผลไปใช้ทางกฎหมาย (มีกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่ตรวจสอบได้
ราคา 15,900 บาท

 รายละเอียด

ราคานี้สำหรับผู้ต้องการตรวจความเป็นพ่อ 1 คน, เด็ก 1 คน ทั้งนี้ ผู้เป็นแม่สามารถร่วมให้ตัวอย่างได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

การตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดา คือการหาว่าใครคือผู้เป็นบิดาในทางพันธุกรรมของเด็ก ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาจะอาศัยตัวอย่างดีเอ็นเอจากผู้เป็นแม่ (ถ้ามี) เด็ก และผู้ที่อาจเป็นพ่อ

การเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอทำได้ได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีใช้ก้านไม้พันสำลีกวาดในกระพุ้งแก้มของผู้รับการตรวจ อย่างไรก็ดี เรารับตรวจตัวอย่างแบบพิเศษอื่น ๆ ด้วย โดยถ้าส่งตรวจตัวอย่างแบบพิเศษจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพราะต้องมีกระบวนการสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างเหล่านั้นก่อนจึงจะสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ โปรดติดต่อเราหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ พาเทอนิตี้ เทสติ้ง คอร์ปอเรชั่น เราจะตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของคุณจนกว่าจะได้ค่าดัชนีความเป็นบิดา (Paternity Index: PI) อย่างน้อยต่อประชากร 10,000 คน หรือ 99.99% ทั้งสำหรับการตรวจแบบเพื่อความสบายใจ (เก็บตัวอย่างเองที่บ้าน) และการตรวจแบบที่นำผลไปใช้ทางกฎหมาย (มีกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่ตรวจสอบได้) เกณฑ์การันตีความถูกต้องแม่นยำนี้ใช้กับทุกการตรวจ ทั้งกรณีที่ไม่มีตัวอย่างของผู้เป็นแม่ กรณีที่ตัวอย่างคุณภาพไม่ดี (เราอาจขอให้คุณส่งตัวอย่างใหม่ให้เรา) และกรณีที่มีการกลายพันธุ์บนลำดับดีเอ็นเอของเด็ก ซึ่งกรณีทั้งหมดนี้อาจต้องอาศัยการตรวจวิเคราะห์แบบ STR เพื่อตรวจวิเคราะห์ลำดับอื่น ๆ บนดีเอ็นเอ หรืออาจต้องเปลี่ยนไปใช้การตรวจแบบ RFLP เพื่อให้ได้ผลที่มีความแม่นยำอย่างน้อย 99.99% ซึ่งเราไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากคุณสำหรับการตรวจเพิ่มเติมดังกล่าว

ค่าบริการในการตรวจครอบคลุมอะไรบ้าง?

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้บริการตรวจแบบเพื่อความสบายใจ (เก็บตัวอย่างเองที่บ้าน) หรือการตรวจแบบนำผลไปใช้ทางกฎหมาย กระบวนการตรวจวิเคราะห์ก็จะเหมือนกันทุกประการ โดยมีเกณฑ์รับรองความถูกต้องแม่นยำ 99.99% เหมือนกัน การที่คุณเลือกใช้บริการตรวจแบบ ‘เก็บตัวอย่างเองที่บ้าน’ ไม่ได้หมายความว่าการตรวจตัวอย่างของคุณจะด้อยประสิทธิภาพกว่าการตรวจแบบอื่น ๆ สิ่งเดียวที่แตกต่างกันคือกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวอย่างของคุณเท่านั้น (อ่านต่อด้านล่าง)

ค่าบริการในการตรวจครอบคลุมถึง:

 • บริการลูกค้าสัมพันธ์ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
 • ชุดเก็บตัวอย่าง ประกอบด้วยอุปกรณ์จำเป็นทุกอย่างสำหรับผู้ทำการเก็บตัวอย่าง รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ค่าบริการนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงการจัดการตัวอย่างตามกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่สามารถตรวจสอบได้สำหรับการตรวจแบบที่นำผลไปใช้ทางกฎหมาย ซึ่งคุณต้องจ่ายให้กับผู้เก็บตัวอย่างของคุณโดยตรง โปรดอ่านเพิ่มเติมด้านล่างเกี่ยวกับการตรวจที่นำผลไปใช้ในทางกฎหมาย และค่าบริการสำหรับกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่ตรวจสอบได้
 • บริการจัดส่งตัวอย่างหนึ่ง (1) ครั้ง (น้ำหนักครั้งละไม่เกิน 0.5 กก.) โดยบริการจัดส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศไปยังห้องปฏิบัติการของเราในสหรัฐอเมริกา
 • บริการตรวจตัวอย่างดีเอ็นเอจากปลายก้านไม้พันสำลีของผู้ที่อาจเป็นพ่อ หนึ่ง (1) ตัวอย่าง ของเด็ก หนึ่ง (1) ตัวอย่าง และของแม่อีก หนึ่ง (1) ตัวอย่าง (จะเป็นการดีกว่าถ้ามีตัวอย่างดีเอ็นเอของแม่ด้วยเพื่อให้ได้ผลตรวจที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น แต่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้) และหากต้องการเพิ่มจำนวนบุคคลในการตรวจ คุณต้องเพิ่มรายการดังกล่าวลงไปในรายการการสั่งซื้อของคุณ โปรดเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างเพื่อเพิ่มรายการนี้ลงไปในรายการการสั่งซื้อของคุณ และถ้าต้องการส่งตัวอย่างแบบพิเศษ คุณต้องเพิ่มรายการดังกล่าวลงไปในรายการการสั่งซื้อของคุณ โปรดเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างเพื่อเพิ่มรายการนี้ลงไปในรายการการสั่งซื้อของคุณ
 • บริการออกเอกสารผลตรวจฉบับภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองจากห้องปฏิบัติการ หนึ่ง (1) ฉบับ และเอกสารผลตรวจฉบับภาษาไทยที่ผ่านการรับรองจากห้องปฏิบัติการ หนึ่ง (1) ฉบับ
 • บริการส่งอีเมลแจ้งผลตรวจให้คุณในทันทีที่ทราบผลตรวจ
 • บริการจัดส่งผลตรวจที่ผ่านการรับรองโดยห้องปฏิบัติการแล้วไปยังที่ใด ๆ ก็ตามในโลก ด้วยบริการไปรษณีย์แบบปกติ หากต้องการได้รับผลตรวจด่วน คุณสามารถเลือกใช้บริการจัดส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศได้ โปรดเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างเพื่อเพิ่มรายการนี้ลงไปในรายการการสั่งซื้อของคุณ
กระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่สามารถตรวจสอบได้ สำหรับการตรวจแบบนำผลไปใช้ทางกฎหมาย

ตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจที่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย จะต้องถูกจัดการให้อยู่ในกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดการกระบวนการดังกล่าวซึ่งคุณสามารถจ่ายให้กับผู้เก็บตัวอย่างของคุณได้โดยตรง ค่าบริการนี้ครอบคลุมการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอโดยบุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับการตรวจ ซึ่งได้รับการรับรองให้เก็บตัวอย่างได้ ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวต้องการการยืนยันตัวบุคคลด้วย อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่ตรวจสอบได้ ในคำถามที่พบบ่อยของเรา

การเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวจะทำให้ผลตรวจของคุณที่ผ่านการรับรองโดยห้องปฏิบัติการ สามารถนำไปใช้เอกสารทางการทางกฎหมายได้ (ทั้งนี้ ถ้าจะใช้เป็นเอกสารทางการทางกฎหมายในประเทศไทย จะต้องให้เอกสารดังกล่าวผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการก่อน เพราะถือว่าเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานในต่างประเทศ) อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างของผลตรวจที่ได้รับการรับรอง ผลตรวจที่ใช้ได้ตามกฎหมาย และผลตรวจที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการได้ในคำถามที่พบบ่อยของเรา

ผู้เก็บตัวอย่างเป็นได้ทั้งแพทย์ของคุณ (ที่ผ่านการประเมินจาก พีทีซี แล้ว) หรือเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เก็บตัวอย่างของเราที่กระจายอยู่ทั่วโลก หรือตัวแทนของเราในสำนักงานที่กรุงเทพมหานคร

 • ถ้าคุณต้องการมาที่สำนักงานในกรุงเทพฯ เพื่อให้เราเก็บตัวอย่างให้ หรือถ้าคุณต้องการให้ตัวแทนจากสำนักงานกรุงเทพฯ ไปบริการเก็บตัวอย่างนอกสถานที่ให้ที่บ้าน โรงแรม หรือโรงพยาบาลที่คุณพักอยู่ คุณสามารถเพิ่มค่าบริการเก็บตัวอย่างสำหรับใช้ทางกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ พีทีซี ในรายการการสั่งซื้อของคุณได้ โปรดเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างเพื่อเพิ่มรายการนี้ลงไปในรายการการสั่งซื้อของคุณ
 • สำหรับกรณีอื่น ๆ คุณต้องจ่ายค่าบริการดังกล่าวให้ผู้เก็บตัวอย่างของคุณโดยตรง โปรดติดต่อเราหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการทราบข้อมูลศูนย์เก็บตัวอย่างในละแวกที่พักอาศัยของคุณ
การตรวจนี้ใช้ทำอะไรได้บ้าง?
 • การตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดา จะใช้เพื่อความสบายใจ (คุณสามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตัวเอง) หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย/ทางการก็ได้ (ตัวอย่างของคุณต้องอยู่ในกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่ตรวจสอบได้อย่างเคร่งครัด ซึ่งหมายความว่าตัวอย่างดีเอ็นเอต้องถูกเก็บโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการรับรองให้เป็นผู้เก็บตัวอย่างได้ อีกทั้งต้องมีการยืนยันตัวบุคคลของคุณด้วย) อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างของการตรวจแบบนำผลไปใช้ทางกฎหมาย และการตรวจแบบเพื่อความสบายใจได้ใน คำถามที่พบบ่อย ของเรา
 • ถ้าคุณต้องการใช้ผลตรวจเพื่อยื่นเป็นเอกสารทางการต่อหน่วยงานใด ๆ ในประเทศไทยหรือไต้หวัน  คุณต้องขอรับรองผลตรวจอย่างเป็นทางการ ซึ่งเราจะดำเนินการให้คุณทุกขั้นตอนนับตั้งแต่เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาจนสิ้นสุดกระบวนการที่ประเทศไทย โปรดเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างเพื่อเพิ่มรายการนี้ลงไปในรายการการสั่งซื้อของคุณ
 • ผลตรวจของเราเป็นที่ยอมรับในหลาย ๆ ประเทศสำหรับยื่นประกอบเอกสารตรวจคนเข้าเมืองหรือเอกสารทางการอื่น ๆ โดยถ้าคุณต้องการผลตรวจเพื่อยื่นเป็นเอกสารประกอบการตรวจคนเข้าเมือง โปรดอ่านในส่วนของ การตรวจพิสูจน์เพื่อประกอบการตรวจคนเข้าเมือง และติดต่อเรา เพื่อรับข้อมูลอย่างจำเพาะเจาะจงสำหรับสถานทูตของคุณ เนื่องจากบางสถานทูตกำหนดให้คุณต้องยื่นคำร้องต่อสถานทูตก่อนที่คุณจะเริ่มตรวจดีเอ็นเอ
นานเท่าไรกว่าจะทราบผลตรวจ?
 • ระยะเวลาในการตรวจจะแตกต่างกันไปตามแต่สภาพของตัวอย่างที่ส่งมา แต่ทั่วไปแล้ว การตรวจที่ได้ตัวอย่างเยื่อบุกระพุ้งแก้มจากทั้งแม่ พ่อ และเด็ก จะใช้เวลาตรวจประมาณ 5-7 วันทำการ การตรวจแบบที่ไม่มีตัวอย่างจากแม่จะใช้เวลานานขึ้นการตรวจที่ใช้ตัวอย่างแบบพิเศษจะใช้เวลานานขึ้น ทั้งนี้ เวลาดังกล่าวรวมระยะเวลาที่ตัวอย่างของคุณถูกจัดส่งไปยังห้องปฏิบัติการในสหรัฐอเมริกา (ใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ) ด้วยบริการจัดส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศ และระยะเวลาที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดีเอ็นเอของคุณ
 • เราการันตีความถูกต้องแม่นยำของความเป็นบิดาอย่างน้อย 99.99% ซึ่งหมายความว่าเราจะตรวจวิเคราะห์จนกว่าจะได้ผลตรวจที่มีความถูกต้องแม่นยำในระดับดังกล่าวโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากคุณ ซึ่งนั่นหมายความว่าอาจต้องใช้เวลาตรวจมากกว่าในกรณีปกติที่ใช้ 3-5 วันด้วย ตัวอย่างเช่น กรณีไม่มีตัวอย่างของแม่, กรณีที่มีการกลายพันธุ์บนลำดับดีเอ็นเอจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง, กรณีที่มีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนในตัวอย่างดีเอ็นเอ หรือกรณีอื่น ๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา
 • เราจึงเลือกที่จะไม่การันตีระยะเวลาว่าคุณจะทราบผลตรวจเมื่อใด แต่เราเลือกการันตีในความถูกต้องแม่นยำของผลตรวจของเรา
 • ถ้าคุณต้องการผลตรวจของเราอย่างเร่งด่วน คุณสามารถใช้บริการตรวจแบบด่วนพิเศษของเราได้ ซึ่งถ้าเราไม่อาจออกผลตรวจที่มีความแม่นยำ 99.99% ได้ในระยะเวลาที่จำกัด เราก็จะคืนเงินค่าบริการตรวจแบบด่วนพิเศษนี้ให้กับคุณ โปรดเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างเพื่อเพิ่มรายการนี้ลงไปในรายการการสั่งซื้อของคุณ
 • ทันทีที่พร้อม เราจะแจ้งผลตรวจให้คุณทราบทางอีเมล ส่วนเอกสารผลตรวจที่เป็นต้นฉบับจะถูกส่งมายังประเทศไทยด้วยบริการไปรษณีย์แบบปกติ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากที่คุณได้รับผลตรวจทางอีเมล
 • ถ้าต้องการผลตรวจเป็นการด่วน คุณสามารถเลือกใช้บริการส่งผลตรวจด้วยบริการจัดส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศได้ โดยจะใช้เวลาจัดส่งผลตรวจมายังประเทศไทยประมาณ 2 วัน โปรดเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างเพื่อเพิ่มรายการนี้ลงไปในรายการการสั่งซื้อของคุณ
การการันตีความน่าจะเป็นของผลตรวจเป็นเท่าไร?

ในกรณีที่ผลตรวจเป็นลบ จะมีการระบุในผลตรวจว่ามีความเป็นไปได้ 0% ที่จะเป็นบิดา ซึ่งหมายความว่าสามารถตัดชายคนนั้นออกจากความเป็นไปได้ที่เขาจะเป็นพ่อของเด็กได้เลย ส่วนในกรณีที่ผลตรวจเป็นบวก จะมีการระบุในผลตรวจว่ามีความเป็นไปได้ 99.99% ที่จะเป็นบิดา ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถตัดชายคนนั้นออกจากความเป็นไปได้ที่เขาจะเป็นพ่อของเด็กได้ การการันตีในระดับนี้อยู่เหนือกว่ามาตรฐานของห้องปฏิบัติการเชิงพาณิชย์ทั่วไป และเราจะไม่ออกผลตรวจให้ตราบใดที่ยังไม่สามารถสรุปผลได้ด้วยค่าความน่าจะเป็นดังกล่าว

ส่งตัวอย่างแบบไหนไปตรวจได้บ้าง?
 • ปกติแล้วใช้ตัวอย่างเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้ม ที่เก็บโดยกวาดก้านไม้พันสำลี (sterile Q-Tip/cotton tip) ในช่องปาก ซึ่งมีอยู่ในชุดเก็บตัวอย่างที่เราจะให้กับคุณ โดยถ้าคุณเลือกใช้การตรวจแบบที่เก็บตัวอย่างด้วยตนเอง คุณสามารถอ่านคำแนะนำสำหรับการเก็บตัวอย่างได้ที่นี่
 • ถ้าไม่สามารถส่งตัวอย่างแบบปกติได้ คุณสามารถอ่านในส่วนของตัวอย่างแบบพิเศษเพื่อดูว่าสามารถส่งตัวอย่างแบบใดได้อีกบ้าง โดยถ้าส่งตรวจตัวอย่างแบบพิเศษจะมีค่าบริการเพิ่มเติม เนื่องจากเราต้องมีกระบวนการสกัดดีเอ็นเอก่อนจึงจะตรวจวิเคราะห์ได้ โปรดติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้าผู้ที่อาจเป็นพ่อมีหลายคนและพวกเขาเป็นญาติกัน จะตรวจแค่คนเดียวได้หรือไม่?

ไม่ได้ ต้องตรวจทุกคน ถ้ามีผู้ที่อาจเป็นบิดาหลายคนและคนเหล่านั้นเป็นเครือญาติใกล้ชิดกัน (เช่นเป็นพี่น้อง หรือเป็นพ่อลูกกัน ฯลฯ) จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตรวจดีเอ็นเอของทุกคนเพราะคนเหล่านี้มีดีเอ็นเอที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแปลผลที่ผิดพลาด การที่ผลตรวจเป็นบวกจะไม่สามารถนำมาใช้ตัดผู้ชายอีกคนจากแนวโน้มที่จะเป็นพ่อได้เว้นแต่ทั้งสองได้รับการตรวจเหมือนกัน ซึ่งหลักการนี้ก็ใช้กับการตรวจหาแม่ในการตรวจพิสูจน์ความเป็นมารดาด้วย อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจดีเอ็นเอโดยมีผู้ที่อาจเป็นพ่อ/แม่ที่เป็นเครือญาติกันได้ใน คำถามที่พบบ่อย ของเรา

การตรวจดีเอ็นเอ เพื่อนำผลไปใช้ทางกฎหมาย

ในการตรวจดีเอ็นเอที่จะนำผลไปใช้ทางกฎหมายนั้น จะต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดดังนี้

 1. ตัวอย่างดีเอ็นเอต้องถูกเก็บโดยบุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับการตรวจ ซึ่งได้รับการรับรองให้เก็บตัวอย่างได้
  • ผู้เก็บตัวอย่างดังกล่าวต้องสามารถให้การในชั้นศาลได้ว่าตนได้เก็บตัวอย่างอย่างถูกต้อง
 2. ตัวอย่างดีเอ็นเอต้องอยู่ในกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่ตรวจสอบได้อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การเก็บตัวอย่างไปจนถึงเวลาที่ตัวอย่างถูกส่งไปถึงห้องปฏิบัติการ
  • จำเป็นอย่างยิ่งที่ตัวอย่างต้องไม่ถูกทิ้งไว้กับผู้เข้ารับการตรวจเพียงลำพัง
 3. ผู้เข้ารับการตรวจบุคคลต้องได้รับการยืนยันตัวบุคคล
  • เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นมาสวมรอยให้ตัวอย่างแทน เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผู้มาให้ตัวอย่างคือบุคคลที่เขาอ้างว่าเป็นจริง ๆ
  • จำเป็นต้องแสดงเอกสารยืนยันตัว เช่นบัตรประชาชน, รูปถ่าย, ลายพิมพ์นิ้วมือ, รายละเอียดในการติดต่อ ฯลฯ
 • ไม่ต่างกัน วิธีการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอของการตรวจแบบที่ใช้ได้ในทางกฎหมาย (มีกระบวนการครอบครองวัตถุพยานฯ) กับการตรวจเพื่อความสบายใจนั้นเหมือนกันทุกประการ เหมือนกันทุกขั้นตอน และรับรองความถูกต้องแม่นยำอย่างน้อย 99.99% เหมือนกัน และผลตรวจที่ได้ก็ผ่านการรับรองเอกสารเหมือนกัน
 • ข้อแตกต่างเพียงประการเดียวคือ ตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจแบบที่ใช้ได้ในทางกฎหมายจะต้องถูกเก็บโดยบุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับการตรวจ ซึ่งได้รับการรับรองให้เก็บตัวอย่างได้ และต้องจัดการตัวอย่างให้อยู่ในกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ต้องมีการยืนยันตัวบุคคลผู้รับการตรวจด้วยเอกสารประจำตัวต่าง ๆ ด้วย
 • สำหรับการตรวจเพื่อความสบายใจ คุณสามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตัวเองแล้วส่งมาให้เราตรวจ แต่การตรวจแบบนี้จะไม่สามารถนำผลไปใช้ประกอบการตรวจคนเข้าเมือง หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ทางกฎหมายได้ เพราะไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดทั้ง 3 ข้อข้างต้น

เมื่อมาให้เราทำการเก็บตัวอย่าง โปรดนำเอกสารเหล่านี้มาด้วย:

 • บัตรประชาชน
 • สูติบัตรของเด็ก

โดยในระหว่างการนัดหมายเพื่อเก็บตัวอย่าง เราจะ:

 • ทำสำเนาบัตรประชาชน / สูติบัตรของเด็ก
 • เก็บลายพิมพ์นิ้วมือ (หากเป็นเด็กทารก จะใช้วิธีเก็บลายพิมพ์ฝ่าเท้า) ของทุกคนที่เข้ารับการตรวจ
 • ถ่ายภาพหมู่ของทุกคนที่เข้ารับการตรวจ
 • ให้คุณกรอกเอกสารยินยอม และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น
ถ้าคุณจะใช้ผลตรวจต่อหน่วยงานในประเทศไทย คุณต้องยื่นขอรับรองผลตรวจอย่างเป็นทางการ แต่คุณจะยื่นเมื่อไรก็ได้หลังจากที่คุณทราบผลตรวจแล้ว
 • เราเป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการจากต่างประเทศเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถออกผลตรวจซึ่งเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย รวมทั้งเป็นที่ยอมรับในนานาชาติด้วย
 • ถ้าคุณใช้บริการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาที่โรงพยาบาลตำรวจ คุณไม่จำเป็นต้องขอรับรองอย่างเป็นทางการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4 เดือน กว่าที่โรงพยาบาลตำรวจจะตรวจตัวอย่างของคุณเสร็จสิ้นและออกผลตรวจให้คุณได้ และผลตรวจนั้นก็ไม่สามารถใช้ได้ในต่างประเทศด้วย ทั้งใน ยังไม่มีห้องปฏิบัติการด้านดีเอ็นเอแห่งใดในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กร AABB

บริการพิเศษ เพิ่มเติม