การตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดามารดา

สำหรับระบุตัวพ่อ และ/หรือ แม่ของเด็กว่าเป็นใคร ไม่ว่าจะเพื่อความสบายใจส่วนตัว เพื่อนำผลไปใช้ทางกฎหมาย เพื่ออ้างสิทธิ์ในมรดก ใส่ชื่อในสูติบัตร ยื่นเรื่องขอมีบัตรประชาชน ฯลฯ นี่คือคำถามสำคัญที่เราสามารถช่วยหาคำตอบได้ด้วยกระบวนการที่เป็นความลับ

ส่งอีเมลถึงเราที่ [email protected] เพื่อให้เราทราบรายละเอียดความต้องการของคุณ เรายินดีที่จะให้คำแนะนำแก่คุณโดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้น

การตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาของทารกในครรภ์โดยใช้ตัวอย่างเลือด

ตรวจหาบุคคลที่เป็นพ่อของเด็กที่ยังอยู่ในครรภ์โดยตรวจจากตัวอย่างเลือด

สำหรับ เพื่อความสบายใจ
ระยะเวลาดำเนินการ 14 วันทำการ
ความถูกต้องแม่นยำ อย่างน้อย 99.9%
รายละเอียด การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาของทารกในครรภ์ โดยใช้เพียงตัวอย่างเลือดจากผู้ซึ่งอาจเป็นพ่อ และตัวอย่างเลือดจากแม่ โดยคุณแม่จะตรวจได้เมื่อมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 6 สัปดาห์ขึ้นไป โดยเป็นการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาสำหรับทารกในครรภ์ที่ไม่มีความเสี่ยงใด ๆ ทั้งสิ้น การตรวจทำได้โดยวิเคราะห์ดีเอ็นเอของทารก (Cell-free free-floating fetal DNA หรือ cffDNA) ที่อยู่ในกระแสเลือดของผู้เป็นแม่ โดยใช้กระบวนการ Next Generation Sequencing technology โดยวิธีนี้สามารถตรวจวิเคราะห์ตำแหน่งต่าง ๆ ที่แตกต่างกันบนลำดับดีเอ็นของของทั้งผู้ที่อาจเป็นพ่อและแม่ รวมทั้งทารกได้มากกว่า 13,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นค่าในเชิงชีวสถิติที่มากพอสำหรับผลตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาของทารกในครรภ์ ที่มีอัตราความแม่นยำมากกว่า 99.99%.
ราคา ติดต่อเรา

ราย ละเอียด

การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาของทารกในครรภ์ โดยใช้เพียงตัวอย่างเลือดจากผู้ซึ่งอาจเป็นพ่อ และตัวอย่างเลือดจากแม่ โดยคุณแม่จะตรวจได้เมื่อมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 6 สัปดาห์ขึ้นไป  โดยเป็นการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาสำหรับทารกในครรภ์ที่ไม่มีความเสี่ยงใด ๆ ทั้งสิ้น   การตรวจทำได้โดยวิเคราะห์ดีเอ็นเอของทารก (Cell-free free-floating fetal DNA หรือ cffDNA) ที่อยู่ในกระแสเลือดของผู้เป็นแม่ โดยใช้กระบวนการ Next Generation Sequencing technology โดยวิธีนี้สามารถตรวจวิเคราะห์ตำแหน่งต่าง ๆ ที่แตกต่างกันบนลำดับดีเอ็นของของทั้งผู้ที่อาจเป็นพ่อและแม่ รวมทั้งทารกได้มากกว่า 13,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นค่าในเชิงชีวสถิติที่มากพอสำหรับผลตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาของทารกในครรภ์ ที่มีอัตราความแม่นยำมากกว่า 99.99%.

ค่าบริการในการตรวจครอบคลุมอะไรบ้าง?

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้บริการตรวจแบบเพื่อความสบายใจ (เก็บตัวอย่างเองที่บ้าน) หรือการตรวจแบบนำผลไปใช้ทางกฎหมาย กระบวนการตรวจวิเคราะห์ก็จะเหมือนกันทุกประการ โดยมีเกณฑ์รับรองความถูกต้องแม่นยำ 99.99% เหมือนกัน   การที่คุณเลือกใช้บริการตรวจแบบ ‘เก็บตัวอย่างเองที่บ้าน’ ไม่ได้หมายความว่าการตรวจตัวอย่างของคุณจะด้อยประสิทธิภาพกว่าการตรวจแบบอื่น ๆ สิ่งเดียวที่แตกต่างกันคือกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวอย่างของคุณเท่านั้น (อ่านต่อด้านล่าง)

ค่าบริการในการตรวจครอบคลุมถึง;

 • บริการลูกค้าสัมพันธ์ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
 • ชุดเก็บตัวอย่าง ประกอบด้วยอุปกรณ์จำเป็นทุกอย่างสำหรับผู้ทำการเก็บตัวอย่าง รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ค่าบริการนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการเจาะเลือด ซึ่งคุณสามารถจ่ายให้กับแพทย์หรือผู้ที่ทำการเจาะเลือดให้คุณโดยตรง
 • บริการจัดส่งตัวอย่างหนึ่ง (1) ชุด ที่ประกอบด้วยตัวอย่างเลือดของแม่และผู้ที่อาจเป็นพ่อ) โดยบริการจัดส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศไปยังห้องปฏิบัติการ
 • บริการตรวจตัวอย่างดีเอ็นเอจากตัวอย่างเลือดของผู้ที่อาจเป็นพ่อ หนึ่ง (1) ราย ของแม่ หนึ่ง (1) ราย และดีเอ็นเอของทารก (ในเลือด) อีก หนึ่ง (1) ราย   หากต้องการเพิ่มจำนวนบุคคลในการตรวจ คุณต้องเพิ่มรายการดังกล่าวลงไปในรายการการสั่งซื้อของคุณ โปรดเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างเพื่อเพิ่มรายการนี้ลงไปในรายการการสั่งซื้อของคุณ
 • ไม่สามารถส่งตัวอย่างพิเศษแบบอื่นได้ การตรวจนี้ใช้ตัวอย่างเลือดเท่านั้น
 • ในกรณีที่เราไม่สามารถสรุปผลตรวจได้เนื่องจากมีปริมาณดีเอ็นเอของทารกในตัวอย่างเลือดไม่เพียงพอ เราจะตรวจตัวอย่างเลือดที่คุณส่งมาใหม่อีกครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจแต่อย่างใด   ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวไม่รวมถึงการงดเว้นค่าใช้จ่ายในการเจาะเลือด และค่าจัดส่งตัวอย่างเลือดมายังห้องปฏิบัติการ
 • บริการส่งอีเมลแจ้งผลตรวจให้คุณในทันทีที่ทราบผลตรวจ
การตรวจนี้ใช้ทำอะไรได้บ้าง?
 • การตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาของทารกในครรภ์โดยใช้ตัวอย่างเลือด ใช้ได้ทั้งเพื่อความสบายใจ (ไม่ต้องอยู่ในกระบวนการครอบครองวัตถุพยานตามกฎหมาย คุณสามารถมารับชุดเก็บตัวอย่างเลือดที่สำนักงานของเรา หรือให้เราส่งไปรษณีย์ไปให้ และเมื่อเจาะเก็บตัวอย่างเลือดแล้วคุณก็นำมาส่งให้เราเองก็ได้) และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย/ทางการได้ในบางประเทศ (ตัวอย่างของคุณต้องอยู่ในกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่ตรวจสอบได้อย่างเคร่งครัด ซึ่งหมายความว่าตัวอย่างดีเอ็นเอต้องถูกเก็บโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการรับรองให้เป็นผู้เก็บตัวอย่างได้ อีกทั้งต้องมีการยืนยันตัวบุคคลของคุณด้วย)
 • การตรวจนี้ไม่สามารถทำได้ในกรณีตั้งครรภ์เด็กมากกว่าหนึ่งคน (เช่น ตั้งครรภ์แฝดสอง แฝดสาม หรือตั้งครรภ์แฝดที่มีตัวอ่อนตัวใดตัวหนึ่งไม่เจริญเป็นทารก ฯลฯ) รวมทั้งไม่สามารถทำได้ในกรณีอุ้มบุญ
ต้องมีอายุครรภ์เท่าไรจึงจะสามารถตรวจได้?
 • แม้ว่าการตรวจลักษณะนี้จะทำได้เมื่ออายุครรภ์ 10 สัปดาห์ก็ตาม แต่เราแนะนำให้คุณรอจนกระทั่งอายุครรภ์ได้ 12 สัปดาห์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีปริมาณดีเอ็นเอของทารกในเลือดของแม่มากเพียงพอที่จะสรุปผลได้ชัดเจน และเพื่อป้องกันไม่ให้คุณต้องเจาะเลือดซ้ำเพื่อให้ตัวอย่างเราอีกครั้งด้วย โดยมีโอกาสเพียง 5-7% ที่เราต้องให้แม่ของเด็กไปเจาะเลือดอีกครั้งเนื่องจากตัวอย่างเลือดที่ส่งมาครั้งแรกมีปริมาณดีเอ็นเอของทารกไม่เพียงพอ ซึ่งมักเกิดกับอายุครรภ์น้อย ๆ ที่ 8-10 สัปดาห์ แต่ถ้าอยุครรภ์มากกว่า 11 สัปดาห์แล้ว ก็จะช่วยลดเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องเจาะตัวอย่างเลือดอีกครั้ง
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการตรวจตัวอย่างเลือดชุดใหม่ อย่างไรก็ตาม คุณต้องชำระค่าเจาะตัวอย่างเลือดเอง (จ่ายให้กับผู้เจาะเลือดโดยตรง) รวมทั้งต้องจ่ายค่าจัดส่งตัวอย่างเลือดชุดใหม่ไปยังห้องปฏิบัติการผ่านบริการจัดส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศอีกครั้งหนึ่งด้วย ดังนั้นเราจึงแนะนำให้คุณรอจนอายุครรภ์ครบ 12 สัปดาห์ก่อนจึงค่อยทำการตรวจ
มีความเสี่ยงที่อาจเกิดกับทารกในครรภ์หรือไม่?

การตรวจดีเอ็นเอด้วยวิธีนี้ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใด ๆ ต่อทารกและผู้เป็นแม่ อีกทั้งแทบไม่มีความเจ็บปวดเลย ถือเป็นการตรวจในกรณีที่ทารกยังอยู่ในครรภ์ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกในขณะนี้

นานเท่าไรกว่าจะทราบผลตรวจ?
 • ระยะเวลาในการตรวจจะแตกต่างกันไปตามแต่สภาพของตัวอย่างที่ส่งมา แต่ทั่วไปแล้ว การตรวจที่ได้ตัวอย่างเลือดของแม่ที่อายุครรภ์มากกว่า 10 สัปดาห์ จะใช้เวลาตรวจประมาณ 2 สัปดาห์   ทั้งนี้ เวลาดังกล่าวรวมระยะเวลาที่ตัวอย่างของคุณถูกจัดส่งไปยังห้องปฏิบัติการในสหรัฐอเมริกา (ใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ) ด้วยบริการจัดส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศ และระยะเวลาที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดีเอ็นเอของคุณ
 • การตรวจอาจใช้เวลานานขึ้นถ้าตัวอย่างเลือดของแม่ที่ได้มามีปริมาณดีเอ็นเอของทารกอยู่น้อย หรือถ้ามีการกลายพันธุ์บนลำดับดีเอ็นเอของทารก หรือด้วยเหตุปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา
 • ทันทีที่พร้อม เราจะแจ้งผลตรวจให้คุณทราบทางอีเมล
การการันตีความน่าจะเป็นของผลตรวจเป็นเท่าไร?

ในกรณีที่ผลตรวจเป็นลบ จะมีการระบุในผลตรวจว่ามีความเป็นไปได้ 0% ที่จะเป็นบิดา ซึ่งหมายความว่าสามารถตัดชายคนนั้นออกจากความเป็นไปได้ที่เขาจะเป็นพ่อของเด็กได้เลย   ส่วนในกรณีที่ผลตรวจเป็นบวก จะมีการระบุในผลตรวจว่ามีความเป็นไปได้ 99.99% ที่จะเป็นบิดา ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถตัดชายคนนั้นออกจากความเป็นไปได้ที่เขาจะเป็นพ่อของเด็กได้ การการันตีในระดับนี้อยู่เหนือกว่ามาตรฐานของห้องปฏิบัติการเชิงพาณิชย์ทั่วไป และเราจะไม่ออกผลตรวจให้ตราบใดที่ยังไม่สามารถสรุปผลได้ด้วยค่าความน่าจะเป็นดังกล่าว

ส่งตัวอย่างแบบไหนไปตรวจได้บ้าง?
 • การตรวจแบบนี้ต้องการตัวอย่างเลือดของแม่ (หลอดละ 10 cc จำนวน 1 หลอด) และตัวอย่างเลือดจากผู้ที่อาจเป็นพ่อ (หลอดละ 6 cc จำนวน 1 หลอด)
 • โปรดติดต่อเราเพื่อรับชุดเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ เนื่องจากต้องใช้หลอดเก็บตัวอย่างชนิดพิเศษเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างเลือดไว้ ทั้งนี้ ราคาค่าบริการในการเจาะเลือดไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการตรวจ คุณต้องจ่ายให้กับแพทย์หรือผู้ที่เจาะเลือดให้คุณโดยตรง ซึ่งเราสามารถแนะนำแพทย์ชาวไทยที่เป็นเครือข่ายของเราให้คุณไปใช้บริการได้ หรือถ้าคุณจะใช้บริการแพทย์ของคุณก็ได้เช่นกัน
การตรวจแบบนี้มีหลักการอย่างไร?
 • ในขณะที่ตั้งครรภ์ จะมีดีเอ็นเอของทารก (Cell-free free-floating fetal DNA หรือ cffDNA) อยู่ในกระแสเลือดของผู้เป็นแม่ ซึ่งดีเอ็นเอดังกล่าวนี้จะถูกขจัดออกไปจากร่างกายหลังจากคลอดบุตรเพียงไม่กี่ชั่วโมง ฉะนั้นจึงไม่มีโอกาสที่ดีเอ็นเอของลูกคนก่อน ๆ จะยังอยู่ในกระแสเลือดของผู้เป็นแม่  โดยเมื่อได้ตัวอย่างเลือดมาแล้ว ห้องปฏิบัติการจะทำการปั่นเพื่อแยกชั้น และนำดีเอ็นเอของผู้ที่อาจเป็นพ่อ และดีเอ็นเอของแม่ออกมาจากส่วนที่แยกได้จากเลือดที่เรียกว่า buffy coat
 • วิธีตรวจวิเคราะห์ของเราครอบคลุมตำแหน่งต่าง ๆ ที่แตกต่างกันบนดีเอ็นเอมากกว่า 13,000 ตำแหน่ง หรือที่เรียกว่า SNPs (single nucleotide polymorphisms) ในตัวอย่างเลือด โดยจะใช้เทคนิค Next Generation Sequencing (NGS) ในการสร้างลำดับ SNPs ดังกล่าว
 • ผลจากการตรวจจะนำไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางชีวสถิติ เพื่อให้ได้ผลตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาของทารกในครร์ที่มีอัตราความแม่นยำมากกว่า 99.99%
ถ้าผู้ที่อาจเป็นพ่อมีหลายคนและพวกเขาเป็นญาติกัน จะตรวจแค่คนเดียวได้หรือไม่?

ไม่ได้ ต้องตรวจทุกคน ถ้ามีผู้ที่อาจเป็นบิดาหลายคนและคนเหล่านั้นเป็นเครือญาติใกล้ชิดกัน (เช่นเป็นพี่น้อง หรือเป็นพ่อลูกกัน ฯลฯ) จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตรวจดีเอ็นเอของทุกคนเพราะคนเหล่านี้มีดีเอ็นเอที่คล้ายคลึงกัน   ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแปลผลที่ผิดพลาด การที่ผลตรวจเป็นบวกจะไม่สามารถนำมาใช้ตัดผู้ชายอีกคนจากแนวโน้มที่จะเป็นพ่อได้เว้นแต่ทั้งสองได้รับการตรวจเหมือนกัน ซึ่งหลักการนี้ก็ใช้กับการตรวจหาแม่ในการตรวจพิสูจน์ความเป็นมารดาด้วย อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจดีเอ็นเอโดยมีผู้ที่อาจเป็นพ่อ/แม่ที่เป็นเครือญาติกันได้ใน คำถามที่พบบ่อย ของเรา