การตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์อื่น ๆ

อาจมีหลาย ๆ เหตุปัจจัยที่ทำให้คุณต้องตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ทั้งที่มีชีวิตอยู่และเสียชีวิตไปแล้ว รวมทั้งบุคคลที่ไม่สามารถมาร่วมการตรวจได้ ไม่ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับคุณหรือไม่ก็ตาม เหตุปัจจัยเหล่านี้มีตั้งแต่เหตุผลเพื่อความสบายใจ เหตุผลทางกฎหมาย รวมทั้งการพิสูจน์ด้วยกระบวนการที่ตรวจสอบได้เพื่ออ้างสิทธิ์ในมรดก

เราสามารถช่วยคุณรวบรวมปริศนานี้เข้าด้วยกัน

ส่งอีเมลถึงเราที่  [email protected] เพื่อแจ้งให้เราทราบถึงกรณีปัญหาของคุณ เรายินดีให้คำแนะนำโดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้น

ตรวจไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ

ตรวจพิสูจน์การสืบเชื้อสายฝ่ายมารดา

สำหรับ ใช้ทางกฎหมาย หรือเพื่อความสบายใจ
ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 1 เดือน
ความแม่นยำถูกต้อง ขึ้นกับว่ามีใครให้ตัวอย่างส่งตรวจบ้าง และต้องการพิสูจน์ความสัมพันธ์แบบใด
รายละเอียด การตรวจไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอเป็นการตรวจเพื่อพิสูจน์ว่ามีความเกี่ยวดองกันทางฝ่ายแม่หรือไม่ โดยจะเป็นการวิเคราะห์สาแหรกตระกูลของคุณนับจากเด็ก (ชายหรือหญิง) ย้อนไปถึงแม่ของพวกเขา แล้วย้อนไปถึงยาย ยายทวด ฯลฯ เพื่อหาว่าคนเหล่านี้มี mtDNA ร่วมกันหรือไม่ โดย mtDNA คือตัวย่อของ ไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ดีเอ็นเอจากฝั่งแม่ ซึ่งเป็นดีเอ็นเอที่ส่งต่อจากแม่มาสู่ลูกเท่านั้น (ทั้งลูกชายและลูกสาว) โดยแม้ว่าผู้ชายจะมี mtDNA อยู่ในตัวก็ตาม แต่พวกเขาจะไม่สามารถส่งต่อ mtDNA ของตัวเองไปสู่ลูกหลานได้ โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับกรณีปัญหาของคุณก่อน โดยการรับคำแนะนำดังกล่าวไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้น
ราคา 19,700 บาท (ในกรณีตรวจเพื่อนำผลไปใช้ทางกฎหมาย คุณต้องจ่ายค่าบริการในการเก็บตัวอย่างตามกระบวนการครอบครองวัตถุพยานฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เก็บตัวอย่างโดยตรง)

รายละเอียด

การตรวจไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอเป็นการตรวจเพื่อพิสูจน์ว่าความเกี่ยวดองกันทางฝ่ายแม่หรือไม่ โดยจะเป็นการวิเคราะห์สาแหรกตระกูลของคุณนับจากเด็ก (ชายหรือหญิง) ย้อนไปถึงแม่ของพวกเขา แล้วย้อนไปถึงยาย ยายทวด ฯลฯ เพื่อหาว่าคนเหล่านี้มี mtDNA ร่วมกันหรือไม่

mtDNA คือตัวย่อของ ไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ดีเอ็นเอจากฝั่งแม่ ซึ่งเป็นดีเอ็นเอที่ส่งต่อจากแม่มาสู่ลูกเท่านั้น (ทั้งลูกชายและลูกสาว) โดยแม้ว่าผู้ชายจะมี mtDNA อยู่ในตัวก็ตาม แต่พวกเขาจะไม่สามารถส่งต่อ mtDNA ของตัวเองไปสู่ลูกหลานได้ mtDNA มีอัตราการกลายพันธุ์ในระดับต่ำมาก ซึ่งหมายความว่ามันจะยังคงรูปแบบเดิมไม่ว่าจะถูกส่งผ่านกี่รุ่นต่อกี่รุ่น ซึ่งคุณสมบัตินี้เฉพาะนี้เองที่ทำให้สามารถนำมาใช้พิสูจน์การเป็นญาติทางฝั่งแม่ได้

เดิมทีนั้น การตรวจนี้ใช้สำหรับพิสูจน์ความเกี่ยวดองกันทางฝั่งแม่ของคนที่เป็นเครือญาติกันห่าง ๆ ส่วนในกรณีการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์มักใช้ร่วมกับการตรวจพิสูจน์ความเป็นเครือญาติ เพื่อระบุว่าคนเหล่านั้นมีบรรพบุรุษฝั่งแม่ร่วมกันหรือไม่ อีกทั้งการตรวจดังกล่าวยังมีประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหรือลักษณะทางพันธุกรรมบางชนิดได้อีกด้วย

ในการตรวจ จะเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจากเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มของคนที่รับการตรวจ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างแบบมาตรฐาน อย่างไรก็ดี เรายินดีรับตัวอย่างแบบพิเศษในบางกรณี ซึ่งบางครั้งตัวอย่างแบบพิเศษบางอย่างก็ไม่สามารถใช้ได้ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการตรวจตัวอย่างแบบพิเศษก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของตัวอย่างแบบพิเศษที่ส่งตรวจ โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการส่งตัวอย่างแบบพิเศษสำหรับตรวจไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ

โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับกรณีปัญหาของคุณก่อน โดยการรับคำแนะนำดังกล่าวไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้น

ค่าบริการในการตรวจครอบคลุมอะไรบ้าง?

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้บริการตรวจแบบเพื่อความสบายใจ (เก็บตัวอย่างเองที่บ้าน) หรือการตรวจแบบนำผลไปใช้ทางกฎหมาย กระบวนการตรวจวิเคราะห์ก็จะเหมือนกันทุกประการ โดยมีเกณฑ์รับรองความถูกต้องแม่นยำ 99.99% เหมือนกัน การที่คุณเลือกใช้บริการตรวจแบบ ‘เก็บตัวอย่างเองที่บ้าน’ ไม่ได้หมายความว่าการตรวจตัวอย่างของคุณจะด้อยประสิทธิภาพกว่าการตรวจแบบอื่น ๆ สิ่งเดียวที่แตกต่างกันคือกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวอย่างของคุณเท่านั้น (อ่านต่อด้านล่าง)

ค่าบริการในการตรวจครอบคลุมถึง

บริการลูกค้าสัมพันธ์ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ชุดเก็บตัวอย่าง ประกอบด้วยอุปกรณ์จำเป็นทุกอย่างสำหรับผู้ทำการเก็บตัวอย่าง รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ค่าบริการนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงการจัดการตัวอย่างตามกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่สามารถตรวจสอบได้สำหรับการตรวจแบบที่นำผลไปใช้ทางกฎหมาย ซึ่งคุณต้องจ่ายให้กับผู้เก็บตัวอย่างของคุณโดยตรง โปรดอ่านเพิ่มเติมด้านล่างเกี่ยวกับการตรวจที่นำผลไปใช้ในทางกฎหมาย และค่าบริการสำหรับกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่ตรวจสอบได้

•บริการจัดส่งตัวอย่างหนึ่ง (1) ครั้ง (น้ำหนักครั้งละไม่เกิน 0.5 กก.) โดยบริการจัดส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศไปยังห้องปฏิบัติการของเราในสหรัฐอเมริกา

บริการตรวจตัวอย่างดีเอ็นเอจากปลายก้านไม้พันสำลีของผู้รับการตรวจจำนวนหนึ่ง (1) คน หากต้องการเพิ่มจำนวนบุคคลในการตรวจ คุณต้องเพิ่มการตรวจไมโทคอนเดรียดีเอ็นเออีกรายการหนึ่ง เรายินดีรับตัวอย่างแบบพิเศษในบางกรณี ซึ่งบางครั้งตัวอย่างแบบพิเศษบางอย่างก็ไม่สามารถใช้ได้ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการตรวจตัวอย่างแบบพิเศษก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของตัวอย่างแบบพิเศษที่ส่งตรวจ โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการส่งตัวอย่างแบบพิเศษสำหรับตรวจไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ

บริการออกเอกสารผลตรวจฉบับภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองจากห้องปฏิบัติการ หนึ่ง (1) ฉบับ

•บริการส่งอีเมลแจ้งผลตรวจให้คุณในทันทีที่ทราบผลตรวจ

บริการจัดส่งผลตรวจที่ผ่านการรับรองโดยห้องปฏิบัติการแล้วไปยังที่ใด ๆ ก็ตามในโลก ด้วยบริการไปรษณีย์แบบปกติ หากต้องการได้รับผลตรวจด่วน คุณสามารถเลือกใช้บริการจัดส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศได้ โปรดเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างเพื่อเพิ่มรายการนี้ลงไปในรายการการสั่งซื้อของคุณ
กระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่สามารถตรวจสอบได้ สำหรับการตรวจแบบนำผลไปใช้ทางกฎหมาย

ตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจที่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย จะต้องถูกจัดการให้อยู่ในกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดการกระบวนการดังกล่าวซึ่งคุณสามารถจ่ายให้กับผู้เก็บตัวอย่างของคุณได้โดยตรง ค่าบริการนี้ครอบคลุมการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอโดยบุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับการตรวจ ซึ่งได้รับการรับรองให้เก็บตัวอย่างได้ ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวต้องการการยืนยันตัวบุคคลด้วย อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่ตรวจสอบได้ ในคำถามที่พบบ่อยของเรา

การเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวจะทำให้ผลตรวจของคุณที่ผ่านการรับรองโดยห้องปฏิบัติการ สามารถนำไปใช้เอกสารทางการทางกฎหมายได้ (ทั้งนี้ ถ้าจะใช้เป็นเอกสารทางการทางกฎหมายในประเทศไทย จะต้องให้เอกสารดังกล่าวผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการก่อน เพราะถือว่าเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานในต่างประเทศ) อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างของผลตรวจที่ได้รับการรับรอง ผลตรวจที่ใช้ได้ตามกฎหมาย และผลตรวจที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการได้ในคำถามที่พบบ่อยของเรา

ผู้เก็บตัวอย่างเป็นได้ทั้งแพทย์ของคุณ (ที่ผ่านการประเมินจาก พีทีซี แล้ว) หรือเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เก็บตัวอย่างของเราที่กระจายอยู่ทั่วโลก หรือตัวแทนของเราในสำนักงานที่กรุงเทพมหานคร

ถ้าคุณต้องการมาที่สำนักงานในกรุงเทพฯ เพื่อให้เราเก็บตัวอย่างให้ หรือถ้าคุณต้องการให้ตัวแทนจากสำนักงานกรุงเทพฯ ไปบริการเก็บตัวอย่างนอกสถานที่ ให้ที่บ้าน โรงแรม หรือโรงพยาบาลที่คุณพักอยู่ คุณสามารถเพิ่มค่าบริการเก็บตัวอย่างสำหรับใช้ทางกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ พีทีซี ในรายการการสั่งซื้อของคุณได้ โปรดเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างเพื่อเพิ่มรายการนี้ลงไปในรายการการสั่งซื้อของคุณ

สำหรับกรณีอื่น ๆ คุณต้องจ่ายค่าบริการดังกล่าวให้ผู้เก็บตัวอย่างของคุณโดยตรง โปรดติดต่อเราหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการทราบข้อมูลศูนย์เก็บตัวอย่างในละแวกที่พักอาศัยของคุณ

การตรวจนี้ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

 • การตรวจพิสูจน์ไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ จะใช้เพื่อความสบายใจ (คุณสามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตัวเอง) หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย/ทางการก็ได้ (ตัวอย่างของคุณต้องอยู่ในกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่ตรวจสอบได้อย่างเคร่งครัด ซึ่งหมายความว่าตัวอย่างดีเอ็นเอต้องถูกเก็บโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการรับรองให้เป็นผู้เก็บตัวอย่างได้ อีกทั้งต้องมีการยืนยันตัวบุคคลของคุณด้วย) อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างของการตรวจแบบนำผลไปใช้ทางกฎหมาย และการตรวจแบบเพื่อความสบายใจได้ใน คำถามที่พบบ่อย ของเรา
 • ถ้าคุณต้องการใช้ผลตรวจเพื่อยื่นเป็นเอกสารทางการต่อหน่วยงานใด ๆ ในประเทศไทยหรือไต้หวัน คุณต้องขอรับรองผลตรวจอย่างเป็นทางการ ซึ่งเราจะดำเนินการให้คุณทุกขั้นตอนนับตั้งแต่เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาจนสิ้นสุดกระบวนการที่ประเทศไทย โปรดเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างเพื่อเพิ่มรายการนี้ลงไปในรายการการสั่งซื้อของคุณ
 • ผลตรวจของเราเป็นที่ยอมรับในหลาย ๆ ประเทศสำหรับยื่นประกอบเอกสารตรวจคนเข้าเมืองหรือเอกสารทางการอื่น ๆ โดยถ้าคุณต้องการผลตรวจเพื่อยื่นเป็นเอกสารประกอบการตรวจคนเข้าเมือง โปรดอ่านในส่วนของ การตรวจพิสูจน์เพื่อประกอบการตรวจคนเข้าเมือง และติดต่อเรา เพื่อรับข้อมูลอย่างจำเพาะเจาะจงสำหรับสถานทูตของคุณ เนื่องจากบางสถานทูตกำหนดให้คุณต้องยื่นคำร้องต่อสถานทูตก่อนที่คุณจะเริ่มตรวจดีเอ็นเอ

นานเท่าไรกว่าจะทราบผลตรวจ?

 • เวลาที่ใช้สำหรับการตรวจแบบนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของความสัมพันธ์ที่คุณต้องการตรวจพิสูจน์ และมีใครบ้างที่ให้ตัวอย่างดีเอ็นเอ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ตัวอย่างที่ได้อยู่ในสภาพดี จะใช้เวลาตรวจประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้ การตรวจที่ใช้ตัวอย่างแบบพิเศษจะใช้เวลานานขึ้น ทั้งนี้ เวลาดังกล่าวรวมระยะเวลาที่ตัวอย่างของคุณถูกจัดส่งไปยังห้องปฏิบัติการในสหรัฐอเมริกา (ใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ) ด้วยบริการจัดส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศ และระยะเวลาที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดีเอ็นเอของคุณ
 • •ไม่มีบริการตรวจแบบด่วนพิเศษสำหรับการตรวจแบบนี้
 • ทันทีที่พร้อม เราจะแจ้งผลตรวจให้คุณทราบทางอีเมล ส่วนเอกสารผลตรวจที่เป็นต้นฉบับจะถูกส่งมายังประเทศไทยด้วยบริการไปรษณีย์แบบปกติ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากที่คุณได้รับผลตรวจทางอีเมล
 • และถ้าต้องการผลตรวจเป็นการด่วน คุณสามารถเลือกใช้บริการส่งผลตรวจด้วยบริการจัดส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศได้ โดยจะใช้เวลาจัดส่งผลตรวจมายังประเทศไทยประมาณ 2 วัน โปรดเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างเพื่อเพิ่มรายการนี้ลงไปในรายการการสั่งซื้อของคุณ

การการันตีความน่าจะเป็นของผลตรวจเป็นเท่าไร?

การตรวจลักษณะนี้มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายปัจจัย และมีระดับความแม่นยำของความน่าจะเป็นในการมีความสัมพันธ์กันของไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอที่ค่อนข้างไม่แน่นอน ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่ามีใครบ้างที่ให้ตัวอย่างดีเอ็นเอในการตรวจ และขึ้นกับว่าความสัมพันธ์ที่ต้องการตรวจเป็นความสัมพันธ์แบบใด

การตรวจในลักษณะนี้ต้องอาศัยกระบวนการวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ที่ค่อนข้างซับซ้อนและแตกต่างกันไปในแต่ละราย เรายินดีจะพูดคุยกับคุณเพื่อให้คำแนะนำ

ส่งตัวอย่างแบบไหนไปตรวจได้บ้าง?

 • ปกติแล้วใช้ตัวอย่างเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้ม ที่เก็บโดยกวาดก้านไม้พันสำลี (sterile Q-Tip/cotton tip) ในช่องปาก ซึ่งมีอยู่ในชุดเก็บตัวอย่างที่เราจะให้กับคุณ โดยถ้าคุณเลือกใช้การตรวจแบบที่เก็บตัวอย่างด้วยตนเอง คุณสามารถอ่านคำแนะนำสำหรับการเก็บตัวอย่างได้ที่นี่.
 • ถ้าไม่สามารถส่งตัวอย่างแบบปกติได้ เรายินดีรับตัวอย่างแบบพิเศษในบางกรณี ซึ่งบางครั้งตัวอย่างแบบพิเศษบางอย่างก็ไม่สามารถใช้ได้ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการตรวจตัวอย่างแบบพิเศษก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของตัวอย่างแบบพิเศษที่ส่งตรวจ โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการส่งตัวอย่างแบบพิเศษสำหรับตรวจไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ

การตรวจดีเอ็นเอ เพื่อนำผลไปใช้ทางกฎหมาย

ในการตรวจดีเอ็นเอที่จะนำผลไปใช้ทางกฎหมายนั้น จะต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดดังนี้

 1. ตัวอย่างดีเอ็นเอต้องถูกเก็บโดยบุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับการตรวจ ซึ่งได้รับการรับรองให้เก็บตัวอย่างได้
  • ผู้เก็บตัวอย่างดังกล่าวต้องสามารถให้การในชั้นศาลได้ว่าตนได้เก็บตัวอย่างอย่างถูกต้อง
 2. ตัวอย่างดีเอ็นเอต้องอยู่ในกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่ตรวจสอบได้อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การเก็บตัวอย่างไปจนถึงเวลาที่ตัวอย่างถูกส่งไปถึงห้องปฏิบัติการ
  • จำเป็นอย่างยิ่งที่ตัวอย่างต้องไม่ถูกทิ้งไว้กับผู้เข้ารับการตรวจเพียงลำพัง
 3. ผู้เข้ารับการตรวจบุคคลต้องได้รับการยืนยันตัวบุคคล
  • เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นมาสวมรอยให้ตัวอย่างแทน เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผู้มาให้ตัวอย่างคือบุคคลที่เขาอ้างว่าเป็นจริง ๆ
  • จำเป็นต้องแสดงเอกสารยืนยันตัว เช่นบัตรประชาชน, รูปถ่าย, ลายพิมพ์นิ้วมือ, รายละเอียดในการติดต่อ ฯลฯ
 • ไม่ต่างกัน วิธีการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอของการตรวจแบบที่ใช้ได้ในทางกฎหมาย (มีกระบวนการครอบครองวัตถุพยานฯ) กับการตรวจเพื่อความสบายใจนั้นเหมือนกันทุกประการ เหมือนกันทุกขั้นตอน และรับรองความถูกต้องแม่นยำอย่างน้อย 99.99% เหมือนกัน และผลตรวจที่ได้ก็ผ่านการรับรองเอกสารเหมือนกัน
 • ข้อแตกต่างเพียงประการเดียวคือ ตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจแบบที่ใช้ได้ในทางกฎหมายจะต้องถูกเก็บโดยบุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับการตรวจ ซึ่งได้รับการรับรองให้เก็บตัวอย่างได้ และต้องจัดการตัวอย่างให้อยู่ในกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ต้องมีการยืนยันตัวบุคคลผู้รับการตรวจด้วยเอกสารประจำตัวต่าง ๆ ด้วย
 • สำหรับการตรวจเพื่อความสบายใจ คุณสามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตัวเองแล้วส่งมาให้เราตรวจ แต่การตรวจแบบนี้จะไม่สามารถนำผลไปใช้ประกอบการตรวจคนเข้าเมือง หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ทางกฎหมายได้ เพราะไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดทั้ง 3 ข้อข้างต้น

เมื่อมาให้เราทำการเก็บตัวอย่าง โปรดนำเอกสารเหล่านี้มาด้วย:

 • บัตรประชาชน
 • สูติบัตรของเด็ก

โดยในระหว่างการนัดหมายเพื่อเก็บตัวอย่าง เราจะ:

 • ทำสำเนาบัตรประชาชน / สูติบัตรของเด็ก
 • เก็บลายพิมพ์นิ้วมือ (หากเป็นเด็กทารก จะใช้วิธีเก็บลายพิมพ์ฝ่าเท้า) ของทุกคนที่เข้ารับการตรวจ
 • ถ่ายภาพหมู่ของทุกคนที่เข้ารับการตรวจ
 • ให้คุณกรอกเอกสารยินยอม และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น
ถ้าคุณจะใช้ผลตรวจต่อหน่วยงานในประเทศไทย คุณต้องยื่นขอรับรองผลตรวจอย่างเป็นทางการ แต่คุณจะยื่นเมื่อไรก็ได้หลังจากที่คุณทราบผลตรวจแล้ว
 • เราเป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการจากต่างประเทศเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถออกผลตรวจซึ่งเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย รวมทั้งเป็นที่ยอมรับในนานาชาติด้วย
 • ถ้าคุณใช้บริการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาที่โรงพยาบาลตำรวจ คุณไม่จำเป็นต้องขอรับรองอย่างเป็นทางการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4 เดือน กว่าที่โรงพยาบาลตำรวจจะตรวจตัวอย่างของคุณเสร็จสิ้นและออกผลตรวจให้คุณได้ และผลตรวจนั้นก็ไม่สามารถใช้ได้ในต่างประเทศด้วย ทั้งใน ยังไม่มีห้องปฏิบัติการด้านดีเอ็นเอแห่งใดในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กร AABB