การตรวจดีเอ็นเอเพื่อประกอบการตรวจคนเข้าเมือง

เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการออกผลตรวจดีเอ็นเอเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการรับรองความเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา เราสามารถจัดการให้มีการตรวจดีเอ็นเอได้ ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ในทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งผลตรวจที่ได้สามารถนำไปใช้ยื่นต่อสถานทูตของหลาย ๆ ประเทศได้ เนื่องจากได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ

โปรดติดต่อเราทาง thailand@ptclabs.com aเพื่อรับคำแนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

การตรวจดีเอ็นเอ เพื่อประกอบการตรวจคนเข้าเมือง

เราได้มีส่วนช่วยผู้คนมากมายในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและขอรับรองความเป็นพลเมือง การได้รับรองมาตรฐานจาก AABB ทำให้ห้องปฏิบัติการของเราเป็นที่ยอมรับต่อสถานทูตของหลาย ๆ ประเทศ โดยเรามีประสบการณ์ในการดำเนินงานกับสถานทูตของไทย, สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, สวิตเซอร์แลนด์, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์, มาเลเซีย, ไต้หวัน, สวีเดน, ออสเตรเลีย ฯลฯ

เราคุ้นเคยกับระเบียบปฏิบัติการที่แตกต่างกันไปสำหรับสถานทูตแต่ละประเทศ และเรามีความเชี่ยวชาญในการประสานงานกับสถานทูตโดยตรงเพื่อให้มีการเก็บตัวอย่างและตรวจดีเอ็นเอในนามของลูกค้าของเรา

ข้อควรทราบประการหนึ่งคือ ไม่ใช่ว่าทุก ๆ การขอตรวจคนเข้าเมืองหรือขอรับรองสิทธิ์ความเป็นพลเมืองจะต้องการผลตรวจดีเอ็นเอเสมอไป โดยถ้าต้องการ สถานทูตมักจะให้บุคคลหรือตัวแทนของบุคคลนั้นยื่นคำร้องขอรับรองสิทธิ์ความเป็นพลเมืองก่อน แล้วจึงค่อยให้ตรวจดีเอ็นเอ ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ผลซึ่งได้จากการตรวจดีเอ็นเอที่ทำขึ้นก่อนการยื่นขอร้องขอการรับรองสิทธิ์ความเป็นพลเมือง จะถูกนำมาใช้ในได้ในฐานะเอกสารประกอบการยื่นคำร้องเท่านั้น โดยมีข้อแม้ว่าผลตรวจดังกล่าวต้องออกโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานและได้รับการยอมรับด้วย

ถ้าคุณต้องการผลตรวจเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ซึ่งเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง โปรดติดต่อเราเพื่อให้เราทราบสัญชาติของคุณ และให้เราได้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติของสถานทูตนั้น ๆ

ทั้งนี้ เฉพาะการตรวจที่มีกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่สามารถตรวจสอบได้เท่านั้น (เป็นการตรวจที่นำผลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายได้) ที่จะสามารถนำมาใช้ประกอบการตรวจคนเข้าเมืองได้ ดังนั้น ตัวอย่างดีเอ็นเอจะต้องถูกเก็บโดยเจ้าหน้าที่ผู้ไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับผู้เข้ารับการตรวจ และผู้เข้ารับการตรวจต้องผ่านการยืนยันตนและบันทึกเอกสารหลักฐานไว้   ตัวอย่างแบบพิเศษไม่ใช่สามารถนำมาใช่สำหรับการตรวจเพื่อประกอบการตรวจคนเข้าเมืองได้ และสถานทูตบางแห่งอาจกำหนดให้ต้องมีการเก็บตัวอย่างดีเอ็น ๆ ในเขตสถานทูต และต้องมีเจ้าหน้าที่ของสถานทูตอยู่ด้วยขณะเก็บตัวอย่าง ซึ่งเรามีประสบการณ์ในการประสานงานภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นอย่างดี

และเข่นกันกับการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทั่วไป การตรวจเพื่อประกอบการตรวจคนเข้าเมืองของเรารับรองความถูกต้องแม่นยำของค่าความน่าจะเป็นในการเป็นบิดา ที่ 99.99% ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานของห้องปฏิบัติการเชิงพาณิชย์ทั่วไป

ติดต่อเรา