การตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์อื่น ๆ

อาจมีหลาย ๆ เหตุปัจจัยที่ทำให้คุณต้องตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ทั้งที่มีชีวิตอยู่และเสียชีวิตไปแล้ว รวมทั้งบุคคลที่ไม่สามารถมาร่วมการตรวจได้ ไม่ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับคุณหรือไม่ก็ตาม เหตุปัจจัยเหล่านี้มีตั้งแต่เหตุผลเพื่อความสบายใจ เหตุผลทางกฎหมาย รวมทั้งการพิสูจน์ด้วยกระบวนการที่ตรวจสอบได้เพื่ออ้างสิทธิ์ในมรดก

เราสามารถช่วยคุณรวบรวมปริศนานี้เข้าด้วยกัน

ส่งอีเมลถึงเราที่  [email protected] เพื่อแจ้งให้เราทราบถึงกรณีปัญหาของคุณ เรายินดีให้คำแนะนำโดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้น

การตรวจพิสูจน์ความเป็นปู่และย่า

ตรวจพิสูจน์ความเป็นปู่และย่าเพื่อหาสายสัมพันธ์ฝ่ายบิดาในกรณีที่ไม่สามารถตรวจตัวอย่างจากผู้ที่อาจเป็นพ่อได้

สำหรับ ใช้ทางกฎหมาย หรือเพื่อความสบายใจ
ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 7-10 วันทำการ
ความถูกต้องแม่นยำ อย่างน้อย 99.99%
รายละเอียด ในกรณีที่ต้องการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาให้กับเด็กแต่ผู้ที่อาจเป็นพ่อไม่สามารถให้ตัวอย่างได้ จะต้องใช้วิธีตรวจพิสูจน์ความเป็นปู่และย่า ตัวอย่างจากแม่ไม่จำเป็นสำหรับการตรวจนี้ แต่ถ้ามีตัวอย่างจากแม่ได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะจะทำให้ราคาค่าตรวจถูกลง ตรวจง่ายขึ้น และสรุปผลได้ง่ายขึ้น ในกรณีที่ไม่มีตัวอย่างจากปู่และย่าคนใดคนหนึ่งอาจต้องอาศัยการตรวจอื่น ๆ เสริมอีก รวมทั้งการตรวจไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ การตรวจวาย-โครโมโซม หรือการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์เครือญาติ ในการตรวจ จะเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจากเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มของทุกคนที่รับการตรวจ โปรดติดต่อเราก่อนที่คุณจะเลือกใช้บริการนี้ เพื่อเราจะได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
Price 26,800 บาท [ถ้ามีตัวอย่างจากแม่] / 28,900 บาท [ถ้าไม่มีตัวอย่างจากแม่] (ในกรณีตรวจเพื่อนำผลไปใช้ทางกฎหมาย คุณต้องจ่ายค่าบริการในการเก็บตัวอย่างตามกระบวนการครอบครองวัตถุพยานฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เก็บตัวอย่างโดยตรง)

การตรวจดีเอ็นเอเพื่อนำผลไปใช้ทางกฎหมาย

ในการตรวจดีเอ็นเอที่จะนำผลไปใช้ทางกฎหมายนั้น จะต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดดังนี้

 1. ตัวอย่างดีเอ็นเอต้องถูกเก็บโดยบุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับการตรวจ ซึ่งได้รับการรับรองให้เก็บตัวอย่างได้
  • ผู้เก็บตัวอย่างดังกล่าวต้องสามารถให้การในชั้นศาลได้ว่าตนได้เก็บตัวอย่างอย่างถูกต้อง
 2. ตัวอย่างดีเอ็นเอต้องอยู่ในกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่ตรวจสอบได้อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การเก็บตัวอย่างไปจนถึงเวลาที่ตัวอย่างถูกส่งไปถึงห้องปฏิบัติการ
  • จำเป็นอย่างยิ่งที่ตัวอย่างต้องไม่ถูกทิ้งไว้กับผู้เข้ารับการตรวจเพียงลำพัง
 3. ผู้เข้ารับการตรวจบุคคลต้องได้รับการยืนยันตัวบุคคล
  • เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นมาสวมรอยให้ตัวอย่างแทน เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผู้มาให้ตัวอย่างคือบุคคลที่เขาอ้างว่าเป็นจริง ๆ
  • จำเป็นต้องแสดงเอกสารยืนยันตัว เช่นบัตรประชาชน, รูปถ่าย, ลายพิมพ์นิ้วมือ, รายละเอียดในการติดต่อ ฯลฯ
 • ไม่ต่างกัน วิธีการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอของการตรวจแบบที่ใช้ได้ในทางกฎหมาย (มีกระบวนการครอบครองวัตถุพยานฯ) กับการตรวจเพื่อความสบายใจนั้นเหมือนกันทุกประการ เหมือนกันทุกขั้นตอน และรับรองความถูกต้องแม่นยำอย่างน้อย 99.99% เหมือนกัน และผลตรวจที่ได้ก็ผ่านการรับรองเอกสารเหมือนกัน
 • ข้อแตกต่างเพียงประการเดียวคือ ตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจแบบที่ใช้ได้ในทางกฎหมายจะต้องถูกเก็บโดยบุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับการตรวจ ซึ่งได้รับการรับรองให้เก็บตัวอย่างได้ และต้องจัดการตัวอย่างให้อยู่ในกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ต้องมีการยืนยันตัวบุคคลผู้รับการตรวจด้วยเอกสารประจำตัวต่าง ๆ ด้วย
 • สำหรับการตรวจเพื่อความสบายใจ คุณสามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตัวเองแล้วส่งมาให้เราตรวจ แต่การตรวจแบบนี้จะไม่สามารถนำผลไปใช้ประกอบการตรวจคนเข้าเมือง หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ทางกฎหมายได้ เพราะไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดทั้ง 3 ข้อข้างต้น

เมื่อมาให้เราทำการเก็บตัวอย่าง โปรดนำเอกสารเหล่านี้มาด้วย:

 • บัตรประชาชน
 • สูติบัตรของเด็ก

โดยในระหว่างการนัดหมายเพื่อเก็บตัวอย่าง เราจะ:

 • ทำสำเนาบัตรประชาชน / สูติบัตรของเด็ก
 • เก็บลายพิมพ์นิ้วมือ (หากเป็นเด็กทารก จะใช้วิธีเก็บลายพิมพ์ฝ่าเท้า) ของทุกคนที่เข้ารับการตรวจ
 • ถ่ายภาพหมู่ของทุกคนที่เข้ารับการตรวจ
 • ให้คุณกรอกเอกสารยินยอม และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น
ถ้าคุณจะใช้ผลตรวจต่อหน่วยงานในประเทศไทย คุณต้องยื่นขอรับรองผลตรวจอย่างเป็นทางการ แต่คุณจะยื่นเมื่อไรก็ได้หลังจากที่คุณทราบผลตรวจแล้ว
 • เราเป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการจากต่างประเทศเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถออกผลตรวจซึ่งเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย รวมทั้งเป็นที่ยอมรับในนานาชาติด้วย
 • ถ้าคุณใช้บริการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาที่โรงพยาบาลตำรวจ คุณไม่จำเป็นต้องขอรับรองอย่างเป็นทางการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4 เดือน กว่าที่โรงพยาบาลตำรวจจะตรวจตัวอย่างของคุณเสร็จสิ้นและออกผลตรวจให้คุณได้ และผลตรวจนั้นก็ไม่สามารถใช้ได้ในต่างประเทศด้วย ทั้งใน ยังไม่มีห้องปฏิบัติการด้านดีเอ็นเอแห่งใดในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กร AABB