คำถามที่พบบ่อย

ที่นี่คือคลังคำตอบของคำถามที่ถูกถามบ่อยครั้งโดยลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีคำถามอื่น ๆ ซึ่งไม่ปรากฏในหน้านี้ โปรดส่งข้อความทิ้งไว้หรือแจ้งให้เราทราบทาง [email protected] เรายินดีที่จะตอบคำถามที่สำคัญที่สุดในชีวิตเหล่านี้ให้กับคุณ

คำถาม: ถ้ามีผู้ที่อาจเป็นบิดามากกว่าหนึ่งคน และพวกเขาเหล่านั้นน่าจะเป็นเครือญาติกัน จะตรวจแค่คนเดียวได้หรือไม่?

ไม่ได้ ในกรณีที่มีผู้ที่อาจเป็นบิดามากกว่าหนึ่งคน และคนเหล่านั้นเป็นญาติกัน (เช่น เป็นพี่น้อง หรือเป็นบิดาและบุตร) จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจดีเอ็นเอของพวกเขาทุกคนเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา เนื่องจากการตรวจบุคคลที่อาจเป็นบิดาเพียงคนเดียวจะใช้พิสูจน์ความเป็นบิดาได้เมื่อเทียบกับคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นเครือญาติเท่านั้น

ดังนั้น ถ้ามีผู้ที่อาจเป็นบิดาจำนวนสองคน และทั้งสองเป็นเครือญาติใกล้ชิดกัน ดีเอ็นเอของเขาก็อาจมีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก และเป็นการง่ายที่ทั้งสองคนนั้นจะมีผลตรวจดีเอ็นเอที่ใช้ยืนยันความเป็นบิดาได้ ในกรณีเช่นนี้เราจะทำการตรวจพิสูจน์เพิ่มเติม (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) จนกระทั่งสามารถสรุปได้ว่าใครที่เป็นบิดาของเด็ก   อย่างไรก็ตาม จะเป็นการดีที่สุดถ้าสามารถตรวจดีเอ็นเอของบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนที่อาจเป็นบิดาของเด็กได้

หลักการดังกล่าวใช้กับการตรวจหาผู้ที่อาจเป็นมารดา ในการตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นมารดาด้วย

ถ้าผลตรวจปรากฏว่าผู้ที่อาจเป็นบิดาทั้งสองคนน่าจะเป็นบิดาของเด็ก จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจเพิ่มเติมจนกว่าจะชี้ชัดได้ว่าเป็นคนไหนหรือไม่?

หากเราได้รับตัวอย่างของผู้ที่อาจเป็นบิดาทุกคนพร้อมกัน เราจะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการตรวจเปรียบเทียบดีเอ็นเอของทุก ๆ คนจนกว่าจะชี้ชัดได้ว่าใครเป็นบิดา   อย่างไรก็ตาม การตรวจดีเอ็นเอของผู้ที่อาจเป็นบิดาแต่ละราย จำเป็นต้องมีการสร้างผลข้อมูลดีเอ็นเอสำหรับบุคคลนั้น ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบ ดังนั้นจึงต้องมี “ค่าใช้จ่ายสำหรับเพิ่มจำนวนคน” สำหรับทุก ๆ บุคคลที่เพิ่มเข้ามา โดยเกณฑ์เดียวกันนี้ใช้กับการตรวจผู้ที่อาจเป็นมารดาในการตรวจพิสูจน์ความเป็นมารดาด้วย

ทั้งนี้ หากในบรรดาผู้ที่อาจเป็นบิดาที่เป็นเครือญาติกันดังกล่าว มีผู้ที่สามารถให้ตัวอย่างดีเอ็นเอเพื่อการตรวจได้เพียงคนเดียว กรุณาติดต่อเรา คุณอาจต้องใช้การตรวจดีเอ็นเอวิธีอื่น เช่นการสร้างผังครอบครัวเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ที่บุคคลดังกล่าวจะเป็นบิดาของเด็กมากกว่าเครือญาติคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ให้ตัวอย่างสำหรับตรวจดีเอ็นเอ