คำถามที่พบบ่อย

ที่นี่คือคลังคำตอบของคำถามที่ถูกถามบ่อยครั้งโดยลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีคำถามอื่น ๆ ซึ่งไม่ปรากฏในหน้านี้ โปรดส่งข้อความทิ้งไว้หรือแจ้งให้เราทราบทาง [email protected] เรายินดีที่จะตอบคำถามที่สำคัญที่สุดในชีวิตเหล่านี้ให้กับคุณ

คำถาม: ผลที่ผ่านการรับรองเอกสาร, ผลที่ใช้ได้ในทางกฎหมาย, ผลที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ – ทั้งหมดนี้ต่างกันอย่างไร?

คำถาม: ผลที่ผ่านการรับรองเอกสาร, ผลที่ใช้ได้ในทางกฎหมาย, ผลที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ – ทั้งหมดนี้ต่างกันอย่างไร?

ผลการตรวจทุกฉบับของ พี ที ซี แลบบอราทอรี ได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยรับรองเอกสารของเรา ทั้งผลการตรวจแบบที่ใช้ได้ในทางกฎหมาย (การตรวจโดยอาศัยกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่ตรวจสอบได้) การตรวจแบบที่ทำด้วยตนเอง (การตรวจเพื่อความสบายใจ) อ่านข้อแตกต่างของการตรวจแบบที่ใช้ได้ในทางกฎหมายและการตรวจแบบที่ทำด้วยตัวเองได้ที่นี่

ผลที่ผ่านการรับรองเอกสาร

ผลที่ผ่านการรับรองเอกสาร หมายถึงกระบวนการตรวจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลดังกล่าวเป็นกระบวนการที่เชื่อถือได้ ผลที่ผ่านการรับรองเอกสารแล้วไม่ได้หมายความว่าจะทำไปใช้ในทางกฎหมายได้แต่อย่างใด

 • ผลการตรวจจะใช้ในทางกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อ;
  • ตัวอย่างดีเอ็นเอได้ถูกดำเนินการเก็บโดยบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระและได้รับการรับรอง
   • ผู้เก็บตัวอย่างดังกล่าวจะต้องสามารถให้การในชั้นศาลได้ว่าได้เก็บตัวอย่างด้วยวิธีที่ถูกต้องจริง ๆ
  • ตัวอย่างดีเอ็นเอต้องอยู่ในกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่ตรวจสอบได้อย่างเคร่งครัด นับตั้งแต่การเก็บตัวอย่างไปจนถึงการได้รับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
   • จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับการตรวจต้องไม่อยู่ตามลำพังกับตัวอย่างที่เป็นของบุคคลนั้น ๆ
  • จะต้องสามารถยืนยันตัวบุคคลที่เข้ารับการตรวจได้
   • เพื่อป้องกันไม่ให้มีใครสวมรอยว่าเป็นเจ้าของตัวอย่างแทนคนอื่น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิสูจน์ยืนยันว่าคน ๆ นั้นคือบุคคลที่เขากล่าวอ้างว่าเป็นจริง ๆ
   • อาจต้องให้มีเอกสารยืนยันตัว บัตรประชาชน ภาพถ่าย ประทับรอยนิ้วมือ ข้อมูลการติดต่อ ฯลฯ

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการตรวจดีเอ็นเอเพื่อใช้ในทางกฎหมายได้ที่นี่

  ถ้าตัวอย่างดีเอ็นเอถูกเก็บภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าว ห้องปฏิบัติการของก็จะสามารถรับรองเอกสาร และสามารถให้ผลการตรวจที่ใช้ในทางกฎหมายได้ ซึ่งสามารถใช้เป็นเอกสารทางการได้ในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ เป็นการดีอย่างยิ่งที่คุณจะแจ้งให้เราทราบในการขอตรวจดีเอ็นเอแบบที่ใช้ในทางกฎหมายว่าต้องการนำผลการตรวจไปใช้ที่ประเทศใด

ผลที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ

ห้องปฏิบัติการของเราเป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการจากต่างประเทศเพียงไม่กี่แห่ง ที่สามารถให้ผลตรวจที่ใช้อย่างเป็นทางการในประเทศไทยได้ โดยต้องอาศัยกระบวนการรับรองอย่างเป็นทางการ

กระบวนการดังกล่าวหมายถึงเอกสารทางกฎหมายทุกฉบับที่ออกให้โดยหน่วยงานนอกราชอาณาจักรไทย จะต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการขอการรับรองอย่างเป็นทางการตั้งแต่ที่เอกสารผลตรวจอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และสิ้นสุดกระบวนการทั้งหมดที่ประเทศไทย จากนั้นจึงส่งถึงมือคุณในรูปแบบของเอกสารที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายไทยอย่างสมบูรณ์ สามารถใช้ยื่นต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทางกฎหมายใด ๆ ก็ได้   โดยเราจะดำเนินการในการขอรับรองให้คุณตั้งแต่ต้นจนจบ

(หมายเหตุ: กระบวนการรับรองอย่างเป็นทางการนี้ จำเป็นต้องทำเฉพาะเมื่อต้องการใช้ผลตรวจในประเทศไทย และไต้หวันเท่านั้น)

แต่ถ้าคุณใช้บริการตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา ณ โรงพยาบาลตำรวจ หรือโรงพยาบาลอื่น ๆ ของรัฐ คุณก็ไม่จำเป็นต้องขอรับรองเอกสารผลตรวจอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม การตรวจกับโรงพยาบาลดังกล่าวใช้เวลาอย่างน้อย 4 เดือนกว่าจะทราบผล และผลตรวจจากโรงพยาบาลหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้ในประเทศอื่น ๆ นอกจากประเทศไทยได้

มีเพียงผลตรวจภาษาอังกฤษที่ใช้ในทางกฎหมายได้เท่านั้นที่สามารถขอการรับรองอย่างเป็นทางการได้ แต่ไม่จำเป็นว่าผลตรวจที่ใช้ได้ทางกฎหมายทุกฉบับจะต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และประเทศที่คุณจะนำผลตรวจไปใช้

ดังนั้น เราจึงแยกคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการขอรับรองผลตรวจอย่างเป็นทางการไว้ต่างหาก และคุณสามารถเลือกได้ ไม่ว่าในทันทีหลังจากทราบผลตรวจแล้ว หรือในเวลาอื่นใดหลังจากนั้นว่าจะขอรับการรับรองอย่างเป็นทางการหรือไม่ โดยคุณสามารถสอบถามเราได้ว่าคุณเข้าข่ายต้องขอรับรองอย่างเป็นทางการหรือไม่

ค่าธรรมเนียมในการขอรับรองผลตรวจอย่างเป็นทางการ มีราคาเท่าไร?

ค่าธรรมเนียมในการของรับรองผลตรวจอย่างเป็นทางการ คือราคาฉบับละ 8,000 บาท ซึ่งหมายความว่าถ้าคุณใช้บริการตรวจเพื่อยืนยันความเป็นบิดาโดยมีเด็กที่เข้ารับการตรวจตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือมีผู้ที่ถูกกล่าวอ้างขอการรับรองอย่างเป็นทางการ

ตัวอย่าง 1: แม่ + ผู้ที่อาจเป็นพ่อ + เด็ก
ได้ผลการตรวจเพื่อพิสูจน์ยืนยันความเป็นบิดา 1 ฉบับ
ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการขอรับรองเอกสารอย่างเป็นทางการ = 8,000 บาท

ตัวอย่าง 2: แม่ + เด็ก + ผู้ที่อาจเป็นพ่อ A  + ผู้ที่อาจเป็นพ่อ B
ได้ผลการตรวจเพื่อพิสูจน์ยืนยันความเป็นบิดา 2 ฉบับ
ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการขอรับรองเอกสารอย่างเป็นทางการ จำนวน 2 ฉบับ = 16,000 บาท

ตัวอย่าง 3: แม่ + ผู้ที่อาจเป็นพ่อ  + เด็ก A + เด็ก B + เด็ก C
ได้ผลการตรวจเพื่อพิสูจน์ยืนยันความเป็นบิดา 3 ฉบับ
ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการขอรับรองเอกสารอย่างเป็นทางการ จำนวน 3 ฉบับ = 24,000 บาท