คำถามที่พบบ่อย

ที่นี่คือคลังคำตอบของคำถามที่ถูกถามบ่อยครั้งโดยลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีคำถามอื่น ๆ ซึ่งไม่ปรากฏในหน้านี้ โปรดส่งข้อความทิ้งไว้หรือแจ้งให้เราทราบทาง thailand@ptclabs.comเรายินดีที่จะตอบคำถามที่สำคัญที่สุดในชีวิตเหล่านี้ให้กับคุณ

คำถาม: ใช้เวลานานเท่าไรกว่าจะทราบผลตรวจ?

คำถาม: ใช้เวลานานเท่าไรกว่าจะทราบผลตรวจ?

ผลตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาส่วนใหญ่ (ทั้งแบบที่ใช้ทางกฎหมายและตรวจเพื่อความสบายใจ) จะออกภายใน 5-7 วันทำการนับจากวันที่สำนักงานในกรุงเทพฯ ของเราได้รับตัวอย่าง ซึ่งระยะเวลานี้รวมเวลา 2 วันทำการ ที่ใช้ในการขนส่งตัวอย่างด้วยบริการ FedEx และอีก 3-5 วันสำหรับการตรวจในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ ผลตรวจมักออกในช่วงเวลา 16.00 – 18.00 น. (UTC -6) ของสหรัฐอเมริกา หรือเวลา 05.00 – 07.00 น. (UTC +10) ตามเวลาประเทศไทย

เมื่อทางห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง จะมีการให้หมายเลขประจำสำหรับการตรวจ (Case Number) ที่คุณสามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ในอนาคต หากตัวอย่างถูกส่งถึงห้องปฏิบัติการก่อนเวลา 10.00 น. จะได้รับการตรวจในวันนั้นเลย แต่ถ้าช้ากว่านั้นก็จะถูกตรวจในวันถัดไป

เราเริ่มต้นตรวจที่อย่างน้อย 15 ตำแหน่งบนดีเอ็นเอ เนื่องจากเป็นจำนวนตำแหน่งที่มากพอสำหรับการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาที่น่าเชื่อถือ การตรวจด้วยปริมาณตำแหน่งที่มากขึ้น (20 – 25 ตำแหน่ง) จะทำให้ทางห้องปฏิบัติการมีค่าใช้จ่ายและต้องใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากชุดอุปกรณ์การตรวจส่วนใหญ่จะออกแบบมาสำหรับตรวจที่ 15 ตำแหน่ง หากต้องการตรวจมากกว่านี้จะต้องใช้ชุดอุปกรณ์อื่นซึ่งมีจำนวนน้อยและต้องตรวจของลูกค้าแต่ละรายไปตามลำกับ นอกจากนี้ยังต้องใช้สารเคมีมากขึ้นด้วย

เมื่อได้รับตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการจะสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอไปทีละตัวอย่าง ทีละคน ของทีละการตรวจอย่างจำเพาะเจาะจง ในกรณีที่เมือนำลายพิมพ์ดีเอ็นเอมาเทียบแล้วพบว่าผลเป็นลบ คือมีความน่าจะเป็นของความเป็นบิดาเท่ากับ 0% ทางห้องปฏิบัติการจะนำตัวอย่างมาตรวจใหม่อีกครั้งในวันเดียวกันหรือวันถัดมาเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความผิดพลาด แล้วจะออกผลตรวจในวันที่สาม ฉะนั้นการตรวจโดยทั่วไปจึงใช้เวลาอย่างน้อย 3 วันทำการ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่ตัวอย่างของผู้เกี่ยวข้องทุกคนไปถึงห้องปฏิบัติการพร้อมกันทั้งหมด

มีการรับประกันเวลาที่ใช้ในการตรวจหรือไม่?

เราไม่มีการรับประกันเวลาที่ใช้ในการตรวจไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมท้ั้งกรณีการตรวจแบบด่วนพิเศษด้วย ทั้งนี้เนื่องจากเราไม่อาจรู้รูปแบบดีเอ็นเอของคุณล่วงหน้าได้ว่ามีความยากง่ายในการตรวจวิเคราะห์เพียงใด   อย่างไรก็ตาม เราการันตีความแม่นยำของการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาที่อย่างน้อย 99.99% ในกรณีที่ผลตรวจเป็นบวก และ 0% ในกรณีที่ผลตรวจเป็นลบ ถ้าเราไม่อาจสรุปผลได้ตามความแม่นยำดังกล่าวเมื่อตรวจที่ 15 ตำแหน่ง เราก็จะตรวจที่จำนวนตำแหน่งมากขึ้น (สูงสุด 26 ตำแหน่ง) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากคุณทั้งสิ้น   และถ้าหากตรวจถึงปริมาณตำแหน่งสูงสุดแล้วแต่ยังไม่ได้ผลที่มีความแม่นยำตามต้องการ เราจะนำตัวอย่างเข้าสู่กระบวนการตรวจแบบอื่น ๆ ได้แก่ การตรวจ วาย-โครโมโซม, การตรวจไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ รวมถึงการใช้เทคนิค RFLP ซึ่งจะทำให้ต้องใช้เวลาตรวจนานขึ้นเป็น 1-4 สัปดาห์

อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะมีการตรวจซึ่งใช้เวลานานกว่า 2 สัปดาห์ เกิดขึ้นค่อนข้างน้อยมาก

สาเหตุคืออะไร?
มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้การตรวจใช้เวลานานกว่า 3 วัน โดยนี่คือ 3 เหตุผลหลัก ๆ:
1. ไม่มีตัวอย่างดีเอ็นเอจากแม่
2. การกลายพันธุ์บนลำดับดีเอ็นเอของเด็ก
3. การปนเปื้อนของตัวอย่าง

1. ไม่มีตัวอย่างดีเอ็นเอจากแม่

ถ้ามีตัวอย่างจากแม่ ลูก และผู้ที่อาจเป็นบิดา ด้วยจะช่วยย่นระยะเวลาในการตรวจให้เร็วขึ้น ในกรณีที่ไม่มีตัวอย่างจากแม่ก็มีแนวโน้มว่าเวลาที่ใช้ในการตรวจจะนานขึ้น เพราะลูกจะได้รับดีเอ็นเออย่างละครึ่งมาจากพ่อและแม่ ฉะนั้นมีโอกาสที่เราไม่สามารถคำนวณค่าดัชดีความเป็นบิดาที่ได้ร่วมกันได้สูงมากพอหากไม่มีตัวอย่างจากแม่ร่วมในการตรวจ

ในตัวอย่างรายงานผลตรวจด้านล่างแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งบนดีเอ็นเอเบื้องต้น (ในกรอบสีเขียว) ซึ่งเมื่อคำนวณค่าดัชนีความเป็นบิดาที่ได้ร่วมกันแล้วจะได้เท่ากับ 2,350 ซึ่งทำให้ได้ค่าความน่าจะเป็นของความเป็นบิดาที่ 99.9575% เท่านั้น ซึ่งเป็นค่าที่ตำกว่าค่าการันตีของเราที่ 99.99% ฉะนั้นจึงต้องมีการตรวจในตำแหน่งอื่นเพิ่ม ซึ่งพอตรวจเพิ่มแล้วก็จะได้ค่าความน่าจะเป็นของความเป็นบิดาเท่ากับ 99.99935%

2. การกลายพันธุ์บนลำดับดีเอ็นเอของเด็ก

การกลายพันธุ์คือภาวะที่อัลลีล ณ ตำแหน่งดีเอ็นเอใด ๆ ของเด็กมีการลำดับผิดไปจากที่ควรจะเป็น โดยคู่อัลลีลบนดีเอ็นเอของเด็กครึ่งหนึ่งจะมาจากพ่อ และอีกครึ่งหนึ่งจะมาจากแม่ แต่ในบางครั้งอาจจะมีอัลลีลบางตำแหน่งของเด็กที่แตกต่างไปจากอัลลีลของแม่ ของพ่อ หรือของทั้งสองคน ภาพด้านล่างคือตัวอย่างของผลตรวจที่แสดงให้เห็นการกลายพันธุ์บนลายพิมพ์ดีเอ็นของเด็กที่ตำแหน่ง FGA และ TPOX (โปรดอ่านเพิ่มเติมในบทความคำถามที่พบบ่อยเรื่อง ตอนที่ 3: ทำความเข้าใจรายงานผลตรวจของ พีทีซี). ซึ่งจะเห็นได้ว่าลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพ่อในตำแหน่งทั้งสองไม่เข้าคู่กันกับดีเอ็นเอของลูก แต่อย่างไรก็ดียังคงมีการให้ค่าดัชนีความเป็นบิดาที่อ้างอิงโดยอาศัยอัตราการเกิดการกลายพันธุ์

แทนที่จะเริ่มตรวจที่ 15 ตำแหน่ง ถ้าจะขอให้เริ่มตรวจที่ 20 ตำแหน่งเลยได้ไหม?

เราไม่แนะนำ เนื่องจากกว่า 90% ของการตรวจมักได้ผลที่มีค่าความแม่นยำสูงแม้ตรวจเพียง 15 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม หากการตรวจเพียง 15 ตำแหน่งไม่อาจให้ผลที่มีความถูกต้องแม่นยำเพียงพอได้ เราจะทำการตรวจในตำแหน่งอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อทันทีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากคุณ

ถ้าฉันยินดีจ่ายเพิ่มเพื่อให้ได้ผลตรวจเร็วขึ้น

เรามีบริการตรวจแบบด่วนพิเศษโดยมีค่าบริการเพิ่มเติม 4,500 บาท ซึ่งเราการันตีว่าจะออกผลตรวจให้ภายในวันถัดจากที่ทางห้องปฏิบัติการได้ในสหรัฐอเมริการับตัวอย่าง ทั้งนี้ หากตัวอย่างถูกส่งถึงห้องปฏิบัติการก่อนเวลา 10.00 น. จะได้รับการตรวจในวันนั้นเลย แต่ถ้าช้ากว่านั้นก็จะถูกตรวจในวันถัดไป

ในกรณีที่เราไม่สามารถสรุปและออกผลตรวจแบบด่วนให้ในเวลาที่กำหนดได้ เรายินดีจะคืนเงินที่คุณจ่ายสำหรับบริการตรวจแบบด่วนพิเศษให้กับคุณ และจะทำการตรวจต่อไปจนกระทั่งได้ค่าความถูกต้องแม่นยำอย่างน้อย 99.99% อย่างไรก็ตาม กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นน้อยมาก