คำถามที่พบบ่อย

ที่นี่คือคลังคำตอบของคำถามที่ถูกถามบ่อยครั้งโดยลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีคำถามอื่น ๆ ซึ่งไม่ปรากฏในหน้านี้ โปรดส่งข้อความทิ้งไว้หรือแจ้งให้เราทราบทาง thailand@ptclabs.comเรายินดีที่จะตอบคำถามที่สำคัญที่สุดในชีวิตเหล่านี้ให้กับคุณ

วิธีการหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ผิดพลาด

การทดสอบความเป็นพ่อไม่เหมือนได้เหมือนกันไปทั้งหมด
คนส่วนใหญ่คิดว่าการทดสอบความเป็นบิดาด้วยดีเอ็นเอนั้นเหมือนกันทั้งหมด และทดสอบกับที่ไหนก็ได้

แม้ว่าคุณจะใช้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองแล้วก็ตาม ระดับต่ำสุดที่กำหนดของการทดสอบความเป็นพ่อนั้นต่ำมาก ห้องปฏิบัติการทดสอบนั้นทราบดีว่าหากพวกเขาทดสอบดีเอ็นเอในระดับที่ต่ำที่สุดที่กำหนดไว้ ผลการทดสอบในแต่ละปีจะมีผลการทดสอบของบางคนที่ระบุว่าเขาเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดซึ่งจริงๆ แล้วเขาไม่ใช่ หรือระบุว่าเขาไม่ใช่บิดาผู้ให้กำเนิดในขณะที่เขาใช่

ระเบียบและห้องปฏิบัติการ
ในสหรัฐอเมริกาบริการการทดสอบดีเอ็นเอหาความเป็นบิดานั้นถูกควบคุมโดยสมาคมธนาคารเลือดแห่งสหรัฐอเมริกา (AABB) คณะกรรมการทั้งสองที่ AABB ที่สร้างข้อกำหนดสำหรับการทดสอบความเป็นบิดานั้นประกอบด้วยอาสาสมัครจากห้องปฏิบัติการทดสอบดีเอ็นเอหาความเป็นบิดาเอกชนเช่นห้องปฏิบัติการพีทีซี ในอดีตคณะกรรมการเหล่านี้ได้สร้างความมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการทดสอบความเป็นบิดานั้นปฏิบัติตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง แต่พวกเขามีความกังวลนิดหน่อยเกี่ยวกับปริมาณของการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการดำเนินการ ถ้าหากลูกค้าต้องการทดสอบจำนวนของดีเอ็นเอเพิ่มเติม ลูกค้าสามารถเจรจากับทางห้องปฏิบัติการเพื่อจ่ายทดสอบเพิ่มเติมได้ แต่ปัญหาคือลูกค้าไม่มีทางรู้ได้ว่าพวกเขาต้องการตรวจดีเอ็นเอเพิ่มเติม

“….ทางเรา พีทีซีแล็บบอแรทอรี ให้บริการตรวจดีเอ็นเอเพิ่มเติมพิเศษโดยอัตโนมัติ…”

ดังนั้น พีทีซีแล็บบอแรทอรี จึงมีการทดสอบดีเอ็นเอเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เราเพียงแค่ไม่ต้องการให้ผลการทดสอบของเรามีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง เป็นที่น่าแปลกใจที่ห้องปฏิบัติการหลายๆ แห่งไม่ได้คิดเช่นนั้น หนังสือพิมพ์ของเมืองไมอามีได้ตีพิมพ์เรื่องราวที่น่าสนใจในการสัมภาษณ์ห้องปฏิบัติการต่างๆ ความคิดเห็นในการตรวจดีเอ็นเอที่หลากหลาย

หลายครั้งที่ลูกค้าที่ได้รับผลการทดสอบดีเอ็นเอหาความเป็นบิดาจากที่อื่น สงสัยในผลการทดสอบและส่งมาที่เราให้ทางเราช่วยตรวจสอบ ผลการทดสอบส่วนใหญ่ระบุว่าผู้เขารับการทดสอบเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดหรือไม่ แต่ผลการทดสอบบางตัวนั้นได้ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง ในกรณีเหล่านั้น หากลูกค้าขอให้เราทำการทดสอบโดยผู้เข้ารับการทดสอบเป็นคนคนเดียวกัน เราสามารถตรวจสอบและอธิบายเกี่ยวกับผลการทดสอบได้ว่าทำไมห้องปฏิบัติการอื่นถึงทำการทดสอบผิดพลาด

ปัญหาคือบางกรณีที่ผลการทดสอบผิดพลาด พวกเขาไม่ทราบว่าผลของเขานั้นผิดพลาด หลายคนใช้ชีวิตโดยคิดว่าผลการทดสอบของพวกเขานั้นถูกต้องแล้ว

“..พวกเขาไม่ได้ตระหนักว่าผลการทดสอบดีเอ็นเอหาความเป็นบิดาขอพวกเขานั้นผิดไป”

สาเหตุของผลการทดสอบที่ไม่ถูกต้อง
การรวมที่ผิด
การทดสอบความเป็นบิดาด้วยดีเอ็นเอ ทำงานโดยการระบุชิ้นส่วนขนาดเฉพาะของดีเอ็นเอที่เด็กได้รับจากบิดาผู้ให้กำเนิด หากผู้เข้ารับการตรวจดีเอ็นเอมีชิ้นขนาดเท่ากันเขาก็น่าจะเป็นบิดาผู้ให้กำเนิด แต่คนอื่น ๆ ในกลุ่มประชากรก็จะมีขนาดเท่ากัน ห้องปฏิบัติการจะทำการทดสอบตำแหน่งดีเอ็นเอเพิ่มเติม (เครื่องหมายทางพันธุกรรม) โดยทั่วไปยิ่งตำแหน่งของดีเอ็นเอที่ถูกทดสอบมากเท่าไหร่รูปแบบโดยรวมก็จะยิ่งหายากขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้ชายอื่นๆ ที่จะมีรูปแบบแบบนี้ยิ่งน้อยลง ยิ่งรูปแบบที่หายากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นเท่านั้นที่คนที่ทดสอบดีเอ็นเอจะเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดของเด็กอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตามหากการตรวจดีเอ็นเอหยุดลงหลังจากระบุรูปแบบที่ค่อนข้างธรรมดาแล้ว ก็มีโอกาสมากขึ้นที่ผูู้ที่เข้าทดสอบดีเอ็นเอนั้นจะไม่ใช่บิดาผู้ให้กำเนิด แต่เป็นเพียงประชากรที่มีรูปแบบที่เหมือนกัน ดังนั้นบางครั้งการทดสอบความเป็นบิดาจึงไม่ถูกต้อง เพราะพวกเขาได้รวมคนที่ผ่านการทดสอบดีเอ็นเอมาอย่างผิด ๆ ว่าเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดเมื่อเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้น การทดสอบเหล่านั้นไม่ได้ “ไม่ถูกต้องทางเทคนิค” ผลการทดสอบจะแสดงให้คุณเห็นเองว่าความน่าจะเป็นที่ผู้ที่ถูกทดสอบนั้นเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดและไม่ใช่ความแน่นอน แต่การทดสอบระบุเป็นบิดาผิดๆ และฝ่ายที่ตรวจดีเอ็นเอก็จะถือว่าผลการทดสอบนั้นไม่ถูกต้อง ที่เราเห็นด้วยอย่างแน่นอน

ห้องปฏิบัติการทดสอบดีเอ็นเอหาความเป็นบิดาเหล่านั้นมีความมุ่งมั่นต่อการทดสอบดีเอ็นเออย่างต่อเนื่องจนกว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จ หรือได้ระดับต่ำสุดที่กำหนด ในอุตสาหกรรมนี้ ระดับต่ำสุดในการตรวจดีเอ็นเอที่กำหนดคือ 99% โดยเฉลี่ยคือ หนึ่งในทุก ๆ 100 คน ในระดับนี้ก็ยังไม่คนที่รูปแบบที่เหมือนกันอยู่เป็นจำนวนหนึ่งซึ่งอาจแสดงได้ว่าเป็นบิดาผู้ในกำเนิด ห้องปฏิบัติการบางแห่งยืนยันที่จะทำการทดสอบจนกระทั่งได้ 99.9% คือ 1 ใน 1,000 คน แต่ทางเรานั้นจะทดสอบจนกว่าจะได้ผลเป็น 99.99% ซึ่งนั่นหมายถึง 1 ใน 10,000 คน

การยกเว้นที่ผิดพลาด
การทดสอบดีเอ็นเอหาความเป็นบิดาสามารถเกิดความผิดพลาดได้โดยระบุว่าผู้เข้าตรวจไม่ใช่บิดาผู้ให้กำเนิดด้วยเหตุผลหลายประการ

หนึ่งข้อผิดพลาดใหญ่คือความผิดพลาดของมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น เป็นไปได้ว่าเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอนั้นบังเอิญทำตัวอย่างดีเอ็นเอของเด็กไปสลับกับดีเอ็นเอของผู้เป็นมารดาผู้ให้กำเนิด ซึ่งทำให้การทดสอบดีเอ็นเอที่สมควรทดสอบระหว่างบิดากับเด็ก กลายเป็นการทดสอบระหว่างบิดากับมารดา ซึ่งแน่นอนว่าผลการทดสอบจะระบุว่าเขาไม่ใช่บิดาผู้ให้กำเนิด เพราะตัวอย่างนั้นสลับกัน ทางเราเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหานี้ได้อย่างง่ายดาย โดยทุกๆ การทดสอบเราเปรียบเทียบดีเอ็นของบิดาและมารดาด้วยทุกครั้ง หากดีเอ็นเอของทั้งสองคนนี้ตรงกัน เราจะทำการตรวจสอบเพิ่มเติมและแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่การทดสอบจะสิ้นสุดลง

ความผิดพลาดจากมนุษย์อีกข้อหนึ่งคือ บิดาผู้เข้ารับการตรวจนั้นไม่ได้เก็บตัวอย่างของตัวเอง กล่าวคือเขาใช้ตัวอย่างดีเอ็นเอของผู้อื่นมาทดสอบเพื่อที่ให้ผลการทดสอบออกมาระบุว่าเขาไม่ใช่บิดาผู้ในกำเนิด เรืองแบบนี้เกิดขึ้นได้ถ้าหากมารดาไม่สามารถระบุรูปภาพของบิดาได้ หรือมารดาไม่ได้เข้ารับการตรวจด้วย แต่หากถูกจับได้บิดาจะถูกบังคับให้ให้ตัวอย่างดีเอ็นเอ บางครั้งห้องปฏิบัติการได้นำตัวอย่างเดิมกลับมาใช้ซ้ำโดยไม่ได้ตั้งใจและได้ทำการทดสอบส่วนที่เหลือของดีเอ็นเอแทนที่จะเป็นตัวอย่างใหม่ (เนื่องจากตัวอย่างดีเอ็นเอดั้งเดิมยังคงมีชื่อของบิดาที่ถูกกล่าวอ้าง) ทางเราใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมมากมายที่ไม่จำได้กำหนดโดย AABB เพียงเพื่อลดความเป็นไปได้ของความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น

การยกเว้นที่ผิดพลาดอาจเกิดจากการตรวจดีเอ็นเอไม่เพียงพอ สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ สมมติว่าดีเอ็นเอของบิดาไม่ตรงกับเด็กเพียงสองแห่ง บ่อยครั้งที่ดีเอ็นเอของเด็กเกิดการกลายพันธุ์ ทำให้ดีเอ็นเอนั้นไม่ตรงกับดีเอ็นเอของบิดาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดก็ตาม ข้อกำหนดการทดสอบของ AABB นั้นคือห้องปฏิบัติการต้องค้นหาอย่างน้อยดีเอ็นเอ 2 แห่งที่ไม่ตรงกันเพื่อรายงานผลการทดสอบได้ว่ายกเว้นการเป็นบิดาผู้ให้กำเนิด ทฤษฏีคือการกลายพันธุ์นั้นค่อนข้างหายากดังนั้นหากมีตำแหน่งดีเอ็นเอสองแห่งที่ไม่ตรงกันอาจเป็นไปได้แปลว่าดีเอ็นเอนั้นกลายพันธุ์

แต่ห้องปฏิบัติการตระหนักดีว่าบางครั้งทั้งสองตำแหน่งที่ไม่ตรงกันจะกลายพันธุ์ทั้งคู่และผู้ชายก็จะเป็นพ่อที่แท้จริง ทางเราให้ความสำคัญกับข้อนี้ดี จากประสบการณ์ของเรามากกว่าครึ่งเวลาที่บิดาและเด็กที่ผ่านการทดสอบไม่สามารถจับคู่ที่สองแห่งจากสิบห้าแห่ง การทดสอบเพิ่มเติมพิสูจน์ให้เห็นว่าชายผู้นี้เป็นบิดาแท้ๆ เป็นผลให้ทางเราต้องการการทดสอบดีเอ็นเอที่แม่นยำ นโยบายของเราคือทำการทดสอบต่อไปจนกว่าเราจะพิสูจน์ได้ว่าบิดาที่กล่าวอ้างและเด็กนั้นมีตำแหน่งดีเอ็นเอที่ไม่ตรงกัน อย่างน้อย 4 แห่ง ห้องปฏิบัติการบางแห่งหยุดการทดสอบลงที่ 2 แห่ง ถึงแม้พวกเขาจะทราบดีว่าหากทำการทดสอบต่อไปอาจจะทำให้ผลการทดสอบเปลี่ยนแปลงได้ก็ตาม

“..จากประสบการณ์ของเรา มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เข้ารับการทดสอบที่ดีเอ็นเอทั้งสองคนไม่ตรงกันสอง 2 แห่ง เมื่อเราทำการทดสอบเพิ่มเติมพิสูจน์ได้ว่าบิดาที่ถูกทีกล่าวอ้างนั้นเป็นบิดาแท้ๆ ทางชีววิทยา”

ตัวอย่างหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทางเราได้รับโทรศัพท์จากศาลครอบครัวไมอามี่ ผู้ชายในคดีนี้ต้องการพิสูจน์ว่าเขาเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดและต้องการมีส่วนร่วมในชีวิตของเด็ก ผลของทางพีทีซีพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นบิดาผู้ให้กำเนิด ทางศาลต้องการทราบว่าทำไมผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทั้งสองแห่งนั้นไม่ตรงกันในเมื่อผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมดนั้นเหมือนกัน คำตอบคือได้ออกผลการทดสอบระบุว่าชายผู้นี้สามารถนำไปคัดออกจากการเป็นบิดาผู้ให้กำเนิด (ไม่ได้เป็นบิดาผู้ให้กำเนิด) เพียงเพราะพบดีเอ็นเอ 2 แห่งที่ไม่ตรงกัน เมื่อความคลาดเคลื่อนนี้ถูกส่งมายังห้องปฏิบัติการอีกที่หนึ่งจึงต้องทำการทดสอบดีเอ็นเอเพิ่มเติมและออกรายงานใหม่ระบุว่าชายผู้นี้เป็นบิดาผู้ให้กำเนิด บทความเกี่ยวกับไมอามี่ (Miami Daily Business Review © 11 สิงหาคม 2546) ได้เขียนเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรณีนี้

ห้องปฏิบัติการที่ดำเนินการทดสอบแค่ขั้นต่ำที่จำเป็น บางครั้งผลที่ออกมานั้นเป็นผลการทดสอบที่ผิดพลาด ที่พีทีซี แลบอแรทอรี เราใช้ข้อกำหนดและขั้นตอนการทดสอบดีเอ็นเอเพิ่มเติมเพื่อพยายามทำให้แน่ใจว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นกับคุณ