บริการพิเศษเพิ่มเติม

เมื่อคุณใช้บริการตรวจดีเอ็นเอ มีบริการพิเศษเพิ่มเติมที่คุณสามารถเลือกใช้ได้ ไม่ว่าในกรณีที่คุณต้องการผลตรวจอย่างเร่งด่วน ต้องการให้เราไปเก็บตัวอย่างให้ที่บ้าน หรือต้องการจะเพิ่มจำนวนคนเข้ามาในการตรวจ ฯลฯ

ส่งอีเมลถึงเราที่ [email protected] พื่อให้เราทราบรายละเอียดความต้องการของคุณ เพื่อเราจะให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้น

บริการตรวจแบบด่วนพิเศษ

บริการตรวจแบบด่วนพิเศษ

บริการพิเศษเพิ่มเติม

สำหรับ ใช้ทางกฎหมาย หรือเพื่อความสบายใจ
ระยะเวลาดำเนินการ วันถัดไป
รายละเอียด บริการนี้จะทำให้การตรวจของคุณเป็นไปอย่าง “ด่วนพิเศษ” โดยจะแจ้งผลตรวจทางอีเมลภายในวันถัดจากที่ตัวอย่างของคุณไปถึงห้องปฏิบัติการ
ราคา 4,800 บาท

รายละเอียด

โดยปกติแล้วการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 5-7 วันทำการ และการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาของทารกในครรภ์โดยใช้ตัวอย่างน้ำคร่ำจะใช้เวลา 7-10 วันทำการ ซึ่งระยะเวลานี้รวมช่วงเวลา 2 วันทำการ ที่ใช้ในการจัดส่งตัวอย่างของคุณไปยังห้องปฏิบัติการในสหรัฐอเมริกาด้วย

ในกรณีที่เร่งด่วน อย่างเช่นการยื่นผลเพื่อใส่ชื่อของบิดาหรือมารดาลงในสูติบัตรของเด็ก คุณสามารถใช้บริการตรวจแบบด่วนพิเศษ โดยจ่ายค่าบริการพิเศษเพิ่มเติม

คุณจะได้รับแจ้งผลตรวจทางอีเมลในวันถัดจากวันที่ตัวอย่างถูกส่งไปถึงห้องปฏิบัติการ โดยบริการนี้ไม่รวมระยะเวลาสอง (2) วันทำการที่ใช้จัดส่งตัวอย่างของคุณไปยังห้องปฏิบัติการในสหรัฐอเมริกา

ผลตรวจต้นฉบับจะถูกส่งด้วยบริการไปรษณีย์แบบธรรมดาไปยังทุกที่ทั่วโลก โดยค่าบริการจัดส่งได้รวมอยู่ในค่าบริการนี้แล้ว โดยจะใช้เวลาจัดส่งประมาณ 2 สัปดาห์   อย่างไรก็ดี ถ้าคุณต้องการให้ต้นฉบับผลตรวจถูกส่งถึงคุณอย่างด่วนพิเศษ คุณก็สามารถเลือกใช้บริการส่งแบบด่วนพิเศษได้ โดยจะใช้บริการส่งแบบด่วนพิเศษร่วมกับบริการทราบผลตรวจแบบด่วนพิเศษนี้หรือไม่ก็ได้