การตรวจดีเอ็นเอทางนิติวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการของเรามีความพร้อมและมีประสบการณ์ในการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าเพื่อจับผิดพฤติกรรมนอกสมรส การตรวจตัวอย่างแบบพิเศษ การตรวจเพื่อเป็นหลักฐานมัดตัวผู้กระทำผิดในคดีอาชญากรรม รวมถึงการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ในกรณีเกิดภัยพิบัติร้ายแรง

นับแต่ปี 1996 เป็นต้นมา เราทำงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศาล องค์กรเอกชนไม่หวังผลกำไร และหน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติ ในการให้บริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน

ส่งอีเมลถึงเราที่ thailand@ptclabs.com เพื่อให้เราทราบถึงความต้องการของคุณเรายินดีให้คำแนะนำโดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้น

การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

แสดงผลรูปแบบทางพันธุกรรมของตัวอย่างดีเอ็นเอ

สำหรับ ใช้ทางกฎหมาย หรือ เพื่อความสบายใจ
ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 7-10 วันทำงาน (จะใช้เวลานานถ้าส่งตัวอย่างแบบพิเศษ)
ความถูกต้องแม่นยำ ขึ้นกับตัวอย่างที่ส่งตรวจ
รายละเอียด การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (การสร้างลำดับดีเอ็นเอ) คือการตรวจที่จะสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอขึ้นมาจากตัวอย่างที่คุณส่งตรวจ โดยรายงานผลตรวจมาตรฐานของเราจะแสดงลายพิมพ์ดีเอ็นเอตั้งแต่ 16 – 27 ตำแหน่ง (loci) ตามความต้องการของคุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มหากต้องการให้แสดงจำนวนตำแหน่งเพิ่มขึ้น ในกรณีที่ต้องการพิสูจน์พฤติกรรมนอกสมรส มักใช้การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอดังกล่าวร่วมกับการตรวจพิสูจน์คราบอสุจิ/คราบเลือดลายพิมพ์ดีเอ็นเอนี้จะใช้ในทางกฎหมายได้ต่อเมื่อตัวอย่างทั้งหมดถูกเก็บโดยกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งอาจมีการนำลายพิมพ์ดีเอ็นเอไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจคนเข้าเมือง การอ้างสิทธิ์ในมรดก รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ในทางกฎหมายโปรดติดต่อเราก่อน ที่คุณจะเลือกใช้บริการนี้ เพื่อเราจะได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
ราคา 12,400 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวอย่างมายังห้องปฏิบัติการ อนึ่ง หากเป็นการตรวจเพื่อนำผลไปใช้ทางกฎหมายที่ต้องจัดการตัวอย่างตามกระบวนการครอบครองวัตถุพยานฯ คุณต้องจ่ายค่าบริการในการเก็บตัวอย่างให้ผู้เก็บตัวอย่างโดยตรง)

รายละเอียด

การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (การสร้างลำดับดีเอ็นเอ) คือการตรวจที่จะสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอขึ้นมาจากตัวอย่างที่คุณส่งตรวจ โดยรายงานผลตรวจมาตรฐานของเราจะแสดงลายพิมพ์ดีเอ็นเอตั้งแต่ 16 – 27 ตำแหน่ง (loci) ตามความต้องการของคุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มหากต้องการให้แสดงจำนวนตำแหน่งเพิ่มขึ้น

ในคดีอาชญากรรม ลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่ได้จากบุคคลที่เกี่ยวข้องจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่ได้จากคราบอสุจิ คราบเลือด หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่นับเป็นตัวอย่างแบบพิเศษ

ในกรณีที่ต้องการพิสูจน์พฤติกรรมนอกสมรส มักใช้การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอดังกล่าวร่วมกับการตรวจพิสูจน์คราบอสุจิหรือคราบเลือด โดยเมื่อมีผลยืนยันว่าเป็นอสุจิ/เลือดแล้ว ก็จะนำคราบดังกล่าวมาตรวจหาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ซึ่งจะนำไปเปรียบเทียบกับลายพิมพ์ดีเอ็นของบุคคลที่สงสัยว่ามาก้าวก่ายในความสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม หากลายพิมพ์ดีเอ็นเอดังกล่าวมาจากคราบอสุจิ/คราบเลือด ที่ไม่ได้เก็บโดยอาศัยกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่ตรวจสอบได้ ลายพิมพ์ดีเอ็นเอนั้นก็ไม่อาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายได้เช่นกัน แต่จะใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อความสบายใจเท่านั้น โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจที่นำผลไปใช้ทางกฎหมายและค่าธรรมเนียมการเก็บตัวอย่างด้วยกระบวนการครอบครอบวัตถุพยานที่สามารถตรวจสอบได้ที่ด้านล่าง

ลายพิมพ์ดีเอ็นเอจะใช้ในทางกฎหมายได้ต่อเมื่อตัวอย่างทั้งหมดถูกเก็บโดยกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งอาจมีการนำลายพิมพ์ดีเอ็นเอไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจคนเข้าเมือง การอ้างสิทธิ์ในมรดก รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ในทางกฎหมาย

ตัวอย่างเช่น คุณมีเด็กที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ และเด็กคนนั้นยังไม่ผ่านการรับรองสิทธิ์เป็นพลเมืองในประเทศของคุณ ซึ่งมีบางประเทศที่ต้องการผลตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาด้วยดีเอ็นเอประกอบการขอรับรองสิทธิ์ความเป็นพลเมืองของเด็กด้วย และถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยใด ๆ เช่น บิดามารดาทางพันธุกรรมของเด็กเสียชีวิต ซึ่งทำให้ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาได้ กรณีนี้ก็สามารถนำตัวอย่างของบิดามารดาที่ให้ไว้ก่อนเสียชีวิตมาสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อใช้ประกอบการยื่นเอกสารได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำลายพิมพ์ดีเอ็นเอไปใช้ในกรณีการอ้างสิทธิ์ทางมรดกเมื่อมีญาติคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตได้อีกด้วย

ในการตรวจ จะเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอจากเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มของทุกคนที่รับการตรวจ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างแบบมาตรฐาน อย่างไรก็ดี เรายินดีรับตัวอย่างแบบพิเศษด้วย แต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากจำเป็นต้องมีการสกัดดีเอ็นเอก่อนทำการวิเคราะห์ตัวอย่างดังกล่าว โปรดติดต่อเรา เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อเราก่อนที่คุณจะเลือกใช้บริการนี้ เพื่อเราจะได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

ค่าบริการในการตรวจครอบคลุมอะไรบ้าง?

ค่าบริการในการตรวจครอบคลุมถึง:

 • บริการลูกค้าสัมพันธ์ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
 • หมายเหตุ: ราคาค่าบริการในตรวจนี้ ยังไม่รวมค่าบริการสำหรับจัดส่งตัวอย่างโดยบริการจัดส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศไปยังห้องปฏิบัติการของเราในสหรัฐอเมริกา เพราะการสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอดังกล่าวมักถูกใช้บริการร่วมกับการตรวจพิสูจน์คราบอสุจิหรือการตรวจพิสูจน์คราบเลือดซึ่งเป็นบริการที่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับจัดส่งตัวอย่างไว้อยู่แล้ว เราจึงไม่เรียกเก็บค่าบริการสำหรับจัดส่งตัวอย่างจากคุณถึงสองครั้งเพราะมีการส่งจริง ๆ เพียงแค่ครั้งเดียว ฉะนั้น ถ้าคุณต้องการใช้บริการสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอ และต้องการส่งตัวอย่างนอกเหนือจากตัวอย่างที่เคยส่งไปแล้ว คุณจะต้องเพิ่มรายการค่าบริการสำหรับจัดส่งตัวอย่างนี้เข้าไปในรายการสั่งซื้อของคุณ โปรดเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างเพื่อเพิ่มรายการนี้ลงไปในรายการการสั่งซื้อของคุณ ทั้งนี้ หากไม่แน่ใจว่าควรเลือกทำรายการอย่างไร โปรดติดต่อเรา
 • บริการสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 1 ลายพิมพ์ จากตัวอย่างดีเอ็นเอที่เก็บด้วยก้านพันสำลี หากต้องการส่งตรวจตัวอย่างแบบพิเศษ คุณต้องเพิ่มรายการดังกล่าวเข้าไปในรายการสั่งซื้อของคุณ โปรดเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างเพื่อเพิ่มรายการนี้ลงไปในรายการการสั่งซื้อของคุณ
 • บริการออกเอกสารผลตรวจฉบับภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองจากห้องปฏิบัติการ หนึ่ง (1) ฉบับ และเอกสารผลตรวจฉบับภาษาไทยที่ผ่านการรับรองจากห้องปฏิบัติการ หนึ่ง (1) ฉบับ
 • บริการส่งอีเมลแจ้งผลตรวจให้คุณในทันทีที่ทราบผลตรวจ
 • บริการจัดส่งผลตรวจที่ผ่านการรับรองโดยห้องปฏิบัติการแล้วไปยังที่ใด ๆ ก็ตามในโลก ด้วยบริการไปรษณีย์แบบปกติ หากต้องการได้รับผลตรวจด่วน คุณสามารถเลือกใช้บริการจัดส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศได้ โปรดเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างเพื่อเพิ่มรายการนี้ลงไปในรายการการสั่งซื้อของคุณ

กระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่สามารถตรวจสอบได้ สำหรับการตรวจแบบนำผลไปใช้ทางกฎหมาย

ตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจที่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย จะต้องถูกจัดการให้อยู่ในกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดการกระบวนการดังกล่าวซึ่งคุณสามารถจ่ายให้กับผู้เก็บตัวอย่างของคุณได้โดยตรง ค่าบริการนี้ครอบคลุมการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอโดยบุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับการตรวจ ซึ่งได้รับการรับรองให้เก็บตัวอย่างได้ ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวต้องการการยืนยันตัวบุคคลด้วย อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่ตรวจสอบได้ ในคำถามที่พบบ่อยของเรา

การเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวจะทำให้ผลตรวจของคุณที่ผ่านการรับรองโดยห้องปฏิบัติการ สามารถนำไปใช้เอกสารทางการทางกฎหมายได้ (ทั้งนี้ ถ้าจะใช้เป็นเอกสารทางการทางกฎหมายในประเทศไทย จะต้องให้เอกสารดังกล่าวผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการก่อน เพราะถือว่าเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานในต่างประเทศ) อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างของผลตรวจที่ได้รับการรับรอง ผลตรวจที่ใช้ได้ตามกฎหมาย และผลตรวจที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการได้ในคำถามที่พบบ่อยของเรา

ผู้เก็บตัวอย่างเป็นได้ทั้งแพทย์ของคุณ (ที่ผ่านการประเมินจาก พีทีซี แล้ว) หรือเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เก็บตัวอย่างของเราที่กระจายอยู่ทั่วโลก หรือตัวแทนของเราในสำนักงานที่กรุงเทพมหานคร

 • ถ้าคุณต้องการมาที่สำนักงานในกรุงเทพฯ เพื่อให้เราเก็บตัวอย่างให้ หรือถ้าคุณต้องการให้ตัวแทนจากสำนักงานกรุงเทพฯ ไปบริการเก็บตัวอย่างนอกสถานที่ให้ที่บ้าน โรงแรม หรือโรงพยาบาลที่คุณพักอยู่ คุณสามารถเพิ่มค่าบริการเก็บตัวอย่างสำหรับใช้ทางกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ พีทีซี ในรายการการสั่งซื้อของคุณได้ โปรดเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างเพื่อเพิ่มรายการนี้ลงไปในรายการการสั่งซื้อของคุณ
 • สำหรับกรณีอื่น ๆ คุณต้องจ่ายค่าบริการดังกล่าวให้ผู้เก็บตัวอย่างของคุณโดยตรง โปรดติดต่อเรา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการทราบข้อมูลศูนย์เก็บตัวอย่างในละแวกที่พักอาศัยของคุณ

การตรวจนี้ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

 • ลายพิมพ์ดีเอ็นเอสามารถใช้ได้ในวัตถุประสงค์เพื่อความสบายใจ (คุณเป็นผู้เก็บตัวอย่างเอง) หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย/ทางการก็ได้ (ตัวอย่างของคุณต้องอยู่ในกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่ตรวจสอบได้อย่างเคร่งครัด ซึ่งหมายความว่าตัวอย่างดีเอ็นเอต้องถูกเก็บโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการรับรองให้เป็นผู้เก็บตัวอย่างได้ อีกทั้งต้องมีการยืนยันตัวบุคคลของคุณด้วย) อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างของการตรวจแบบนำผลไปใช้ทางกฎหมาย และการตรวจแบบเพื่อความสบายใจได้ใน คำถามที่พบบ่อย ของเรา.
 • ลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่ส่งตรวจตามกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่สามารถตรวจสอบได้ตามกฎหมาย สามารถใช้ประกอบการตรวจคนเข้าเมือง การอ้างสิทธิ์ในมรดก หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่น ๆ
  • ตัวอย่างเช่น คุณมีเด็กที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ และเด็กคนนั้นยังไม่ผ่านการรับรองสิทธิ์เป็นพลเมืองในประเทศของคุณ ซึ่งมีบางประเทศที่ต้องการผลตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาด้วยดีเอ็นเอประกอบการขอรับรองสิทธิ์ความเป็นพลเมืองของเด็กด้วย และถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยใด ๆ เช่น บิดามารดาทางพันธุกรรมของเด็กเสียชีวิต ซึ่งทำให้ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาได้ กรณีนี้ก็สามารถนำตัวอย่างของบิดามารดาที่ให้ไว้ก่อนเสียชีวิตมาสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อใช้ประกอบการยื่นเอกสารได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำลายพิมพ์ดีเอ็นเอไปใช้ในกรณีการอ้างสิทธิ์ทางมรดกเมื่อมีญาติคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตได้อีกด้วย
 • ถ้าคุณต้องการใช้ผลตรวจเพื่อยื่นเป็นเอกสารทางการต่อหน่วยงานใด ๆ ในประเทศไทยหรือไต้หวัน คุณต้องขอรับรองผลตรวจอย่างเป็นทางการซึ่งเราจะดำเนินการให้คุณทุกขั้นตอนนับตั้งแต่เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาจนสิ้นสุดกระบวนการที่ประเทศไทย โปรดเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างเพื่อเพิ่มรายการนี้ลงไปในรายการการสั่งซื้อของคุณ
 • ผลตรวจของเราเป็นที่ยอมรับในหลาย ๆ ประเทศสำหรับยื่นประกอบเอกสารตรวจคนเข้าเมืองหรือเอกสารทางการอื่น ๆ โดยถ้าคุณต้องการผลตรวจเพื่อยื่นเป็นเอกสารประกอบการตรวจคนเข้าเมือง โปรดอ่านในส่วนของ การตรวจพิสูจน์เพื่อประกอบการตรวจคนเข้าเมือง และติดต่อเรา เพื่อรับข้อมูลอย่างจำเพาะเจาะจงสำหรับสถานทูตของคุณ เนื่องจากบางสถานทูตกำหนดให้คุณต้องยื่นคำร้องต่อสถานทูตก่อนที่คุณจะเริ่มตรวจดีเอ็นเอ

นานเท่าไรกว่าจะทราบผลตรวจ?

 • ระยะเวลาในการตรวจจะแตกต่างกันไปตามแต่สภาพของตัวอย่างที่ส่งมา แต่ทั่วไปแล้ว การตรวจที่ได้ตัวอย่างซึ่งป้ายเก็บด้วยไม้พันสำลีมาอย่างดีจะใช้เวลาตรวจประมาณ 2 สัปดาห์ การตรวจที่ใช้ตัวอย่างแบบพิเศษจะใช้เวลานานขึ้น ทั้งนี้ เวลาดังกล่าวรวมระยะเวลาที่ตัวอย่างของคุณถูกจัดส่งไปยังห้องปฏิบัติการในสหรัฐอเมริกา (ใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ) ด้วยบริการจัดส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศ และระยะเวลาที่ห้องปฏิบัติการใช้ในตรวจวิเคราะห์
 • ถ้าคุณต้องการผลตรวจอย่างเร่งด่วน คุณสามารถใช้บริการตรวจแบบด่วนพิเศษของเราได้ อย่างไรก็ดี อาจเกิดสถานการณ์ที่เราไม่สามารถสรุปผลตรวจแบบด่วนได้หากคุณส่งตัวอย่างแบบพิเศษเข้ารับการตรวจ ซึ่งในกรณีเช่นนั้นเราจะคืนเงินที่ชำระไว้สำหรับบริการตรวจแบบด่วนพิเศษนี้ให้กับคุณ โปรดเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างเพื่อเพิ่มรายการนี้ลงไปในรายการการสั่งซื้อของคุณ
 • ทันทีที่พร้อม เราจะแจ้งผลตรวจให้คุณทราบทางอีเมล ส่วนเอกสารผลตรวจที่เป็นต้นฉบับจะถูกส่งมายังประเทศไทยด้วยบริการไปรษณีย์แบบปกติ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากที่คุณได้รับผลตรวจทางอีเมล
 • ถ้าต้องการผลตรวจเป็นการด่วน คุณสามารถเลือกใช้บริการส่งผลตรวจด้วยบริการจัดส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศได้ โดยจะใช้เวลาจัดส่งผลตรวจมายังประเทศไทยประมาณ 2 วัน โปรดเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างเพื่อเพิ่มรายการนี้ลงไปในรายการการสั่งซื้อของคุณ

การการันตีความน่าจะเป็นของผลตรวจเป็นเท่าไร?

หากตัวอย่างอยู่ในสภาพดี เราสามารถการันตีความถูกต้องแม่นยำได้ 100% สำหรับลายพิมพ์ดีเอ็นเอจากตัวอย่างที่ส่งตรวจ

ส่งตัวอย่างแบบไหนไปตรวจได้บ้าง?

 • ปกติแล้วใช้ตัวอย่างเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้ม ที่เก็บโดยกวาดก้านไม้พันสำลี (sterile Q-Tip/cotton tip) ในช่องปาก ซึ่งมีอยู่ในชุดเก็บตัวอย่างที่เราจะให้กับคุณ โดยถ้าคุณเลือกใช้การตรวจแบบที่เก็บตัวอย่างด้วยตนเอง คุณสามารถอ่านคำแนะนำสำหรับการเก็บตัวอย่างได้ที่นี่.
 • ถ้าไม่สามารถส่งตัวอย่างแบบปกติได้ คุณสามารถอ่านในส่วนของตัวอย่างแบบพิเศษเพื่อดูว่าสามารถส่งตัวอย่างแบบใดได้อีกบ้างโดยถ้าส่งตรวจตัวอย่างแบบพิเศษจะมีค่าบริการเพิ่มเติม เนื่องจากเราต้องมีกระบวนการสกัดดีเอ็นเอก่อนจึงจะตรวจวิเคราะห์ได้ โปรดติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • สามารถใช้ตัวอย่างที่ได้ส่งตรวจมาเพื่อพิสูจน์คราบอสุจิหรือคราบเลือด ในการสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอได้ โปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การตรวจดีเอ็นเอเพื่อนำผลไปใช้ทางกฎหมาย

ในการตรวจดีเอ็นเอที่จะนำผลไปใช้ทางกฎหมายนั้น จะต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดดังนี้

 1. ตัวอย่างดีเอ็นเอต้องถูกเก็บโดยบุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับการตรวจ ซึ่งได้รับการรับรองให้เก็บตัวอย่างได้
  • ผู้เก็บตัวอย่างดังกล่าวต้องสามารถให้การในชั้นศาลได้ว่าตนได้เก็บตัวอย่างอย่างถูกต้อง
 2. ตัวอย่างดีเอ็นเอต้องอยู่ในกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่ตรวจสอบได้อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การเก็บตัวอย่างไปจนถึงเวลาที่ตัวอย่างถูกส่งไปถึงห้องปฏิบัติการ
  • จำเป็นอย่างยิ่งที่ตัวอย่างต้องไม่ถูกทิ้งไว้กับผู้เข้ารับการตรวจเพียงลำพัง
 3. ผู้เข้ารับการตรวจบุคคลต้องได้รับการยืนยันตัวบุคคล
  • เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นมาสวมรอยให้ตัวอย่างแทน เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผู้มาให้ตัวอย่างคือบุคคลที่เขาอ้างว่าเป็นจริง ๆ
  • จำเป็นต้องแสดงเอกสารยืนยันตัว เช่นบัตรประชาชน, รูปถ่าย, ลายพิมพ์นิ้วมือ, รายละเอียดในการติดต่อ ฯลฯ
 • ไม่ต่างกัน วิธีการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอของการตรวจแบบที่ใช้ได้ในทางกฎหมาย (มีกระบวนการครอบครองวัตถุพยานฯ) กับการตรวจเพื่อความสบายใจนั้นเหมือนกันทุกประการ เหมือนกันทุกขั้นตอน และรับรองความถูกต้องแม่นยำอย่างน้อย 99.99% เหมือนกัน และผลตรวจที่ได้ก็ผ่านการรับรองเอกสารเหมือนกัน
 • ข้อแตกต่างเพียงประการเดียวคือ ตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจแบบที่ใช้ได้ในทางกฎหมายจะต้องถูกเก็บโดยบุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับการตรวจ ซึ่งได้รับการรับรองให้เก็บตัวอย่างได้ และต้องจัดการตัวอย่างให้อยู่ในกระบวนการครอบครองวัตถุพยานที่ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ต้องมีการยืนยันตัวบุคคลผู้รับการตรวจด้วยเอกสารประจำตัวต่าง ๆ ด้วย
 • สำหรับการตรวจเพื่อความสบายใจ คุณสามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตัวเองแล้วส่งมาให้เราตรวจ แต่การตรวจแบบนี้จะไม่สามารถนำผลไปใช้ประกอบการตรวจคนเข้าเมือง หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ทางกฎหมายได้ เพราะไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดทั้ง 3 ข้อข้างต้น

เมื่อมาให้เราทำการเก็บตัวอย่าง โปรดนำเอกสารเหล่านี้มาด้วย:

 • บัตรประชาชน
 • สูติบัตรของเด็ก

โดยในระหว่างการนัดหมายเพื่อเก็บตัวอย่าง เราจะ:

 • ทำสำเนาบัตรประชาชน / สูติบัตรของเด็ก
 • เก็บลายพิมพ์นิ้วมือ (หากเป็นเด็กทารก จะใช้วิธีเก็บลายพิมพ์ฝ่าเท้า) ของทุกคนที่เข้ารับการตรวจ
 • ถ่ายภาพหมู่ของทุกคนที่เข้ารับการตรวจ
 • ให้คุณกรอกเอกสารยินยอม และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น
ถ้าคุณจะใช้ผลตรวจต่อหน่วยงานในประเทศไทย คุณต้องยื่นขอรับรองผลตรวจอย่างเป็นทางการ แต่คุณจะยื่นเมื่อไรก็ได้หลังจากที่คุณทราบผลตรวจแล้ว
 • เราเป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการจากต่างประเทศเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถออกผลตรวจซึ่งเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย รวมทั้งเป็นที่ยอมรับในนานาชาติด้วย
 • ถ้าคุณใช้บริการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาที่โรงพยาบาลตำรวจ คุณไม่จำเป็นต้องขอรับรองอย่างเป็นทางการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4 เดือน กว่าที่โรงพยาบาลตำรวจจะตรวจตัวอย่างของคุณเสร็จสิ้นและออกผลตรวจให้คุณได้ และผลตรวจนั้นก็ไม่สามารถใช้ได้ในต่างประเทศด้วย ทั้งใน ยังไม่มีห้องปฏิบัติการด้านดีเอ็นเอแห่งใดในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กร AABB

บริการพิเศษเพิ่มเติม