บริการพิเศษเพิ่มเติม

เมื่อคุณใช้บริการตรวจดีเอ็นเอ มีบริการพิเศษเพิ่มเติมที่คุณสามารถเลือกใช้ได้ ไม่ว่าในกรณีที่คุณต้องการผลตรวจอย่างเร่งด่วน ต้องการให้เราไปเก็บตัวอย่างให้ที่บ้าน หรือต้องการจะเพิ่มจำนวนคนเข้ามาในการตรวจ ฯลฯ

ส่งอีเมลถึงเราที่ [email protected] พื่อให้เราทราบรายละเอียดความต้องการของคุณ เพื่อเราจะให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้น

เพิ่มจำนวนคนในการตรวจ

เพิ่มจำนวนคนในการตรวจ

บริการพิเศษเพิ่มเติม

รายละเอียด บริการนี้ใช้สำหรับเพิ่มจำนวนคนในการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ยกเว้นการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาของทารกในครรภ์โดยใช้ตัวอย่างเลือด
ราคา 7,500 บาท ต่อ 1 ท่าน

รายละเอียด

ค่าบริการที่เรียกเก็บในการตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดาหรือมารดานั้น ครอบคลุมการตรวจตัวอย่างของแม่, เด็ก/ทารก, และผู้เป็นพ่ออย่างละหนึ่งคน การเพิ่มจำนวนคนนอกเหนือจากนี้ทำให้ต้องตรวจวิเคราะห์และทำผลตรวจฉบับใหม่ขึ้นมา ทั้งนี้ในการเพิ่มจำนวนคนเราไม่ได้เรียกเก็บค่าบริการในการตรวจเพิ่มแต่อย่างใด    โปรดเลือกใช้บริการพิเศษนี้หากมีจำนวนพ่อ/แม่ หรือเด็กที่ร่วมในการตรวจมากกว่าหนึ่งคน (ราคาค่าบริการคิดเป็นต่อหนึ่งคนที่เพิ่มเข้ามา)

ทั้งนี้ ในการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบอื่น ๆ ราคาค่าบริการที่เรียกเก็บสำหรับการตรวจวิเคราะห์อาจครอบคลุมสำหรับมากกว่า หรือน้อยกว่าจำนวนปกติ    ตัวอย่างเช่น ในการตรวจพิสูจน์เพื่อสร้างผังครอบครัว หรือพิสูจน์ความเป็นพี่น้อง ราคาจะคลอบคลุมการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของบุคคล 5 คน   และการตรวจพิสูจน์ความเป็นปู่ย่าตายาย (โดยมีตัวอย่างของแม่ด้วย)ราคาค่าตรวจจะครอบคลุมการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของบุคคล 4 คน   โปรดอ่านรายละเอียดการตรวจแบบที่คุณต้องการและดูว่าการตรวจนั้นครอบคลุมตัวอย่างของคนกี่คน และสามารถเพิ่มจำนวนคนในการตรวจนั้น ๆ ได้หรือไม่

ในบางกรณี เช่นการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาหรือมารดาที่มีผู้ที่อาจเป็นพ่อหรือแม่มากกว่าหนึ่งคน และคนเหล่านั้นเป็นเครือญาติกัน จะต้องให้ทุกคนเข้ารับการตรวจความเป็นไปได้ที่จะเป็นพ่อหรือแม่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสรุปผลที่ผิดพลาด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจดีเอ็นเอของผู้ที่อาจเป็นพ่อ/แม่ ซึ่งเป็นเครือญาติกันได้ในคำถามที่พบบ่อยของเรา

คลิกที่นี่หากต้องการใช้บริการเพิ่มจำนวนคนในการตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาของทารกในครรภ์โดยใช้ตัวอย่างเลือด