คำถาม: ฉันต้องรอให้ลูกคลอดก่อนหรือไม่ ถึงจะสามารถตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาได้?

คำถาม: ฉันต้องรอให้ลูกคลอดก่อนหรือไม่ ถึงจะสามารถตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาได้?

ไม่เลย คุณไม่จำเป็นต้องรอให้ลูกคลอดก่อนก็ได้ เพราะมีทางเลือก 2 ทาง สำหรับตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาก่อนที่ทารกจะคลอด

Q: DO I HAVE TO WAIT UNTIL THE BABY IS BORN BEFORE I CAN DO A PATERNITY TEST?

Q: DO I HAVE TO WAIT UNTIL THE BABY IS BORN BEFORE I CAN DO A PATERNITY TEST?

A: No, you don't have to wait until the baby is born. There are actually two options for testing for paternity before the baby is born.

Top