คำถาม: ทำไมจึงต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่อเมริกา แล้วผลตรวจจะได้รับการยอมรับในประเทศไทยหรือไม่?

คำถาม: ทำไมจึงต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่อเมริกา แล้วผลตรวจจะได้รับการยอมรับในประเทศไทยหรือไม่?

บริษัท พี ที ซี แลบบอราทอรี ก่อตั้งสำนักงานใหญ่ ณ เมืองโคลัมเบีย รัฐมิสซูรี มานับแต่ปี 1996 (พ.ศ. 2539) ซึ่งกฎหมายไทยถือว่าห้องปฏิบัติการของบริษัทเราเป็น “ห้องปฏิบัติการของต่างชาติ” แม้ว่าเราจะมีสำนักงานสาขาในประเทศไทยและในอีกหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกก็ตาม

Q: WHY IS YOUR LAB IN AMERICA? WILL THE RESULTS BE ACCEPTED IN THAILAND?

Q: WHY IS YOUR LAB IN AMERICA? WILL THE RESULTS BE ACCEPTED IN THAILAND?

A: Paternity Testing Corporation (PTC) Laboratories is based in the American city of Columbia, Missouri, where it was established in 1996. This means, that for legal Thai purposes, we are considered a 'foreign laboratory', even though we have a local presence in Thailand, and in other countries around the world.

คำถาม: การตรวจแบบที่ใช้ได้ในทางกฎหมาย และการตรวจแบบที่ทำด้วยตัวเองต่างกันอย่างไร?

คำถาม: การตรวจแบบที่ใช้ได้ในทางกฎหมาย และการตรวจแบบที่ทำด้วยตัวเองต่างกันอย่างไร?

มีข้อแตกต่างเพียงประการเดียว และนั่นไม่ได้มีผลต่อกระบวนการตรวจพิสูจน์แต่อย่างใด อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การตรวจแบบที่ทำด้วยตัวเอง คุณสามารถเก็บและส่งตัวอย่างได้ด้วยตัวคุณเอง แต่ถ้าเป็นการตรวจแบบที่ใช้ได้ในทางกฎหมาย คุณจะไม่สามารถเก็บหรือส่งตัวอย่างด้วยตัวคุณเองได้

Q: WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN A LEGAL TEST AND AN AT-HOME TEST?

Q: WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN A LEGAL TEST AND AN AT-HOME TEST?

A: There is only one difference, and that has nothing to do with the testing. Put simply: You can collect and send your own sample for a Peace-of-Mind Test. You CANNOT collect or send your own sample for a Legal Test. 

Top